eller
SOS Inblick är framtagen av SOS Alarm för att beskriva läget i Sverige, starta en diskussion och sprida information i landets kommuner, kommunala förbund och bolag kring hur man kan samverka för högt resursnyttjande, kostnadseffektivitet och för ett hållbart samhälle. Innehållet bygger på statistik från bland andra SOS Alarm, SKL och MSB. Hör av dig till oss för att diskutera din kommuns lägesbild.

Relaterade artiklar

Samverkan kring fjällräddning ska ge snabbare hjälp åt nödställda

Läs mer

Hur påverkar digitaliseringen framtidens samhälle?

Läs mer

Smidigare och snabbare utryckningar med Smart passage

Läs mer