Funktionella cookies är avstängda. För att aktivera dem behöver du öppna cookie-inställningar och godkänna funktionella kakor. Öppna cookieinställningar

För optimal användning av den här delen av webbplatsen rekommenderar vi att använda en annan webbläsare.

112-appen ger ökad trygghet

Drygt ett år efter att 112-appen lanserades slår den alla uppsatta mål. Det visar en enkät-undersökning bland appens användare. – Framför allt känns det jättebra att de tycker att appen medför en känsla av ökad trygghet, säger Niclas Cholodov, produktägare hos SOS Alarm.

När 112-appen lanserades satte teamet bakom den upp ett antal effektmål. I december var det dags att följa upp dem, något som gjordes genom en enkät i appen. Alla användare fick då möjlighet att svara på ett antal ja-och-nej-frågor av typen ”Är appen enkel att använda?” och ”Anser du att du får användbar och relevant information i appen?”.

– För oss är det viktigt att veta hur användarna upplever tjänsten och vad de använder den till, säger Niclas Choldov.

 

Över 8 000 personer svarade och av dessa gav 2 000 personer även kompletterande fritextsvar. Och resultaten är mycket väl godkända. De fem effektmål som var med i enkäten visade sig vara uppnådda med råge. Till exempel svarar 85 procent att appen bidrar till ökad trygghet i vardagen, jämfört med ett mål på 67 procent, och på frågan ”Använder du appen för att få information om händelser i din närhet?” svarar hela 96 procent ja.

– Extremt kul är också att 93 procent svarar att de upplever att appen är enkel att använda. Vi jobbar hårt för att appen ska fungera för alla, d.v.s. för alla åldrar, för synskadade och så vidare. Så det känns superkul att få det här kvittot.

 

Vad är det då som har gjort att appen kommer upp i de här resultaten?

– Jag tror att det beror på att vi har jobbat aktivt med målen under hela resan, samt att vi också har fyllt appen med information som ökar tryggheten. Nu blir utmaningen att bibehålla de här siffrorna.

Tanken är att fortsätta att utveckla appen med nya funktioner, samtidigt är det viktigt att den förblir enkel och överskådlig att använda. Och trots att appen redan idag har drygt två miljoner nedladdningar är ambitionen att få ännu fler användare.

– Framför allt visar enkäten att vi behöver nå fler i den yngre generationen. Det är något som vi ska jobba vidare med under 2021.