För optimal användning av den här delen av webbplatsen rekommenderar vi att använda en annan webbläsare.

114 14 – Polismyndighetens telefonnummer

Polisens telefonnummer för icke akuta ärenden, 114 14, upprättades för 15 år sedan för att skapa en enhetlig telefonservice. Sedan dess har numret utvecklats i takt med tiden och i nära samarbete med SOS Alarm och 112. Den största utmaningen i nuläget är att utveckla dialogen med medborgarna och att digitalisera fler kontaktvägar till polisen.

– Idag finns en efterfrågan och förväntan på att kunna göra det mesta från sin egen mobiltelefon – från anmälningar till att få kontakt med polisen i andra kanaler än tidigare, säger Charlotte Järvestam, processledare på Polismyndighetens nationella kontaktenhet.

Bakgrunden till lanseringen av 114 14 var att medborgarna upplevde dålig service med långa telefonköer.

– Det fanns dessutom flera nummer till polisen och medborgarna upplevde att det var svårt att hitta rätt nummer för sina ärenden, säger Charlotte Järvestam.

När numret skapades 2005 fanns fyra knappval.

– Nu kommer du istället till ett röststyrt talsvar där du beskriver ditt ärende och kopplas vidare till rätt instans, säger Charlotte Järvestam.

Beroende på vad ditt ärende gäller och vad du berättar i talsvaret, så hamnar du antingen hos operatörer vid polisens nationella telefonväxel eller hos operatörer vid polisens kontaktcenter. Polisens nationella telefonväxel ger service och information till allmänheten och polisens kontaktcenter upprättar polisanmälan och tar emot tips.

Skillnaden mellan 114 14 och 112

114 14 ringer man för att komma i kontakt med polisen gällande ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla årets dagar, och de som svarar pratar svenska och engelska. Om man däremot behöver akut hjälp ska man ringa 112. Då är det SOS Alarm som tar emot samtalet.

Ring 112 för att larma polisen:

  • om du är eller nyligen varit utsatt för brott – oavsett hur allvarligt brottet är.
  • vid pågående eller nyligen inträffade händelser som innebär fara för liv, egendom eller miljö.
  • om du vet att ett brott kommer att begås, att ett brott pågår eller att ett brott nyligen har skett – oavsett hur allvarligt brottet är.
  • om du varit med om en viltolycka i trafiken.

SOS-operatörerna pratar både svenska och engelska och om det finns behov kan tolk anlitas. 112 är, till skillnad från 114 14, ett gratisnummer.

Polisen.se avlastar 114 14

I takt med en ökad digitalisering i samhället har polisen.se utvecklats.

– Webbplatsen har blivit en informationsbank om polisens verksamhet. Här kan du få svar på allt från pass och tillstånd till vad som gäller för vinter- och sommardäck samt anmäla brott eller förlust. Många frågor som medborgarna ställer till 114 14 kan de lätt få svar på via polisen.se, säger Charlotte Järvestam.

Covid-19 påverkade inte driften av numret

Det har inte har skett något större bortfall av personal i samband med coronapandemin, och driften av 114 14 har än så länge inte påverkats. Däremot har det förekommit ett minskat antal samtal till operatörer vid polisens nationella telefonväxel.

– Vanligtvis ökar antalet samtal under våren då många vill ansöka om pass, men med förändrade inreseregler förändrades situationen. Den senaste tiden har vi dock märkt en ökning igen eftersom folk vill och får ge sig ut och resa igen, säger Charlotte Järvestam.

Sju regionledningscentraler

Bengt Johansson på Nationella Kontaktenheten är nationell processledare för polisens sju regionledningscentraler. Hans uppgift är att se till att de olika centralerna bemöter alla medborgare på samma sätt. Du ska med andra ord få samma hjälp och service oavsett om du är i Malmö eller Luleå.

– Cheferna i regionerna har ett verksamhetsansvar och ska se till att de har rätt bemanning och resurser för att drifta centralerna. Min uppgift är att inrikta och samordna ledningscentralernas arbete och ta fram styrande dokument för hur verksamheterna ska bedrivas och utvecklas, säger Bengt Johansson.

Samverkan med SOS Alarm

Samarbetet mellan Polismyndigheten (114 14) och SOS Alarm (112) fungerar mycket bra, anser Bengt Johansson. Det råder stor samsyn och samverkan har stärkts under senare år med fler möten på både strategisk och operativ nivå som rör allt från att effektivisera larmkedjan till att nyttja teknik bättre. Polismyndigheten håller även i ett pass på 112-utbildningen för nya SOS-operatörer där de berättar om polisens arbete och hur samarbetet mellan 114 14 och 112 ska fungera på bästa sätt.

Just nu pågår ett utvecklingsarbete som framför allt handlar om digital informationsöverföring mellan de båda numren. Genom att 114 14 i allt högre grad kommer att få information från 112 digitalt, snarare än via telefon, påskyndas ärendehanteringen enormt.

– Vi tittar även på hur vi ska samverka i appar på ett mer effektivt sätt så att mer information finns samlad i en och samma app. Det underlättar för våra medborgare och styr bort en del samtal från 114 14 och 112 vilket kortar väntetiderna, säger Bengt Johansson.

Text: Emilie Eliasson Hovmöller