För optimal användning av den här delen av webbplatsen rekommenderar vi att använda en annan webbläsare.

Pandemin gav skjuts till det okända krisnumret

Under coronapandemin har det nationella informationsnumret 113 13 varit en viktig kugge i krisinformationsstrukturen mellan myndigheter och Sveriges invånare. Men innan pandemin visste få att numret ens existerade. Något som har ändrats med besked under 2020.

- Under 2019 tog vi emot strax över 10 000 samtal på informationsnumret 113 13. Under pandemiåret 2020 tog vi emot drygt 688 000 samtal. Det är en rejäl ökning, både i samtalsvolym men också i allmänhetens kännedom om numret, säger Maria Khorsand, VD för SOS Alarm som hanterar informationsnumret.

Numret har funnits sedan 2013 och togs fram av SOS Alarm på uppdrag av regeringen. Huvudsyftet för numret är att vara ett stöd för kommuner, regioner och andra samhällsviktiga aktörer i att förmedla information till allmänheten vid stora olyckor och allvarliga kriser i samhället. Informationen är alltid verifierad och styrkt av kommunen eller aktören själv och ska ses som en förstärkning av kommunens eller aktörens egen information. Numret är öppet dygnet runt och hanteras av YouCall i Piteå, ett dotterbolag till SOS Alarm.

- 113 13 är ett oerhört viktigt och framförallt analogt alternativ till den krisinformation som idag främst är digital. Pandemin visar tydligt att det finns ett stort behov av att faktiskt vilja prata med någon och inte bara läsa information på en webbsida eller en app. Där fyller vi ett stort tomrum i den svenska krisberedskapen, säger Maria Khorsand.

Att 113 13 har blivit mer viktigt under pandemikrisen är tydligt, men vad händer med numret när det inte är en stor kris?

- Numret ligger inte vilande, det är igång dygnet runt, hela tiden. Just pandemin är ju en större kris, som påverkar hela samhället. Men man får inte glömma att det hela tiden pågår större och mindre kriser i vardagen. Allt från stora strömavbrott till otjänligt dricksvatten som behöver informeras till invånarna, där fyller 113 13 också en viktig uppgift för kommunerna, avslutar Maria Khorsand.

Läs mer om informationsnumret om 113 13 här.