För optimal användning av den här delen av webbplatsen rekommenderar vi att använda en annan webbläsare.

Smart passage sparar tid åt ambulanserna

Under hösten 2020 genomfördes ett pilotprojekt inom ramen för SOS Alarms koncept för digital access, Smart passage. Piloten gick ut på att testa konceptet inom ambulansverksamheten i region Kronoberg. Redan idag är det en tjänst för räddningstjänsten. Piloten, som först var tänkt att avslutas i januari 2021, har nu förlängts.

Under de första fyra månaderna har ett 40-tal lyckade öppningar genomförts varav ca 15 av dessa har varit Prio 1-larm. I Växjö är nu 500 av Växjöbostäders fastigheter anslutna till Smart passage, samt de som har trygghetslarm via omsorgsförvaltningen.

- Ambulanspersonalen är positiv och uppskattar att de nu har ett nytt verktyg till förfogande för att komma in till den hjälpsökande. Varje liv vi kan rädda är en enorm vinst, säger Malin Cohn, tjänsteutvecklare på SOS Alarm.

Tjänsten Smart passage drog igång på allvar genom att SOS Alarm skrev avtal med flera räddningstjänster under 2020. Tillsammans med SOS Alarms partners Amido AB och Swedlock AB, bearbetas nu marknaden succesivt.

- Samverkan är verkligen A och O i det här konceptet och med två bra partners kan vi tillsammans jobba mot kunder på fler fronter, säger Jonas Lind, chef Tjänsteutveckling på SOS Alarm.

Smart passage – en del av SOS Alarm Innovation AB

Under hösten startades SOS Alarm Innovation AB upp. Ett dotterbolag till SOS Alarm som ska stärka och accelerera innovationsförmågan. Smart passage blir en av de tjänster som ska utvecklas vidare inom ramen för det nya innovationsbolaget.

- Utgångspunkten för alla de tjänster och initiativ vi väljer för innovationsbolaget är att de ska skapa mervärde för våra kunder samt ha en utvecklingspotential. Smart passage stämmer väl in på båda dessa, i och med att vi redan idag samverkar med både räddningstjänster och regioner inom konceptet och ser massor av fler utvecklingsområden för tjänsten, säger Thomas Nohre, VD SOS Alarm Innovation AB.