För optimal användning av den här delen av webbplatsen rekommenderar vi att använda en annan webbläsare.

Smidigare och snabbare utryckningar med Smart passage

Räddningstjänsten har länge brottats med krånglet att ha rätt nycklar till fastigheter med automatiska brandlarm. Med den nya tjänsten Smart passage är tidsödande nyckeladministration och osäkerhet om nycklar fungerar, ett minne blott.

Smart passage skapar en smidigare nyckelhantering och förutsättningar för en effektivare insats vid automatlarm. Nyckeln till fastigheten ersätts med fjärrstyrd digital inpassering som förmedlas till utryckande enhet vid larm.

Smart passage är framtagen av SOS Alarm, Swedlock och Amido.

- Frågan vi ställde oss för att kunna ta fram en fungerande tjänst var hur vi gemensamt skulle kunna förbättra utryckningarna och samtidigt skapa värde för fastighetsägaren. Tack vare ett gediget utvecklingsarbete fick vi fram en tjänst som gör arbetet med automatiska brandlarm säkrare, snabbare och effektivare, säger Sofia Savander produktägare på SOS Alarm.

Fastighetsägaren kan välja hur Smart passage ska integreras i befintliga inpasseringslösningar.

- Smart passage är enkelt att installera och kompatibelt med de flesta passagesystem och låslösningar, säger Sofia Savander.

Hur fungerar Smart passage?

  • När ett automatlarm utlöses i en fastighet larmar SOS-operatören ut räddningstjänsten.
  • Samtidigt som SOS-operatören larmar får räddningstjänsten behörighet till de smarta passagerna i den fastighet där automatlarmet har gått. Räddningstjänsten får också information om att det finns Smart passage i fastigheten.
  • När larmet går, förmedlas behörigheten för Smart passage via blipp eller smart nyckel. Synkroniseringsstationer för behörighet är installerade i samtliga brandbilar.
  • När räddningstjänsten har åtgärdat larmet återrapporteras det till SOS-operatören och behörigheten upphör för fastigheterna i det området.

Så här gör Smart passage arbetet med automatiska brandlarm säkrare, snabbare och effektivare:

  • Säkrare för att det alltid går att komma in i fastigheten med blipp eller smart nyckel.
  • Snabbare för att räddningstjänsten aldrig behöver leta efter nycklar eller åka förbi stationen för att hämta rätt nyckel.
  • Effektivare för att all hantering av behörigheter sker i säkra digitala processer.