För optimal användning av den här delen av webbplatsen rekommenderar vi att använda en annan webbläsare.

SOS Labs - ett hackathon för framtidens sjukvård

Den 8-10 mars höll SOS Alarm i ett så kallat hackathon tillsammans med studenter från Hyper Island. Syftet var att skapa nya idéer och tjänster som kan bidra till framtidens sjukvårdssystem. Resultatet är tänkt att bidra till en bättre patientresa i framtiden. 24 grupper med 5 studenter i varje grupp kommer att ta sig an utmaningen.

I tre fullspäckade dagar genomförde SOS Alarm tillsammans med Hyper Island, i samarbete med studenter, ett hackathon. Hyper Island är en svensk skola med kontor i Karlskrona, Stockholm, London, Manchester, Singapore och São Paulo och har fokus på innovation, digitala lösningar och design med studenter från många delar av världen.

Ett hackathon, eller en Design Sprint, är när man exempelvis samlar en hel klass, eller som i detta fall flera klasser, under tre dagar och låter dem jobba intensivt i team för att lösa ett problem som kan skapa avtryckt, förändring samt driva utveckling.

SOS Alarm söker nya perspektiv

På frågan varför SOS Alarm valt att samarbeta med Hyper Island svarar Lena Hansson, Marketing Automation Manager på SOS Alarm.

- Vi behöver ett helt annat perspektiv på vår frågeställning som handlar om hur SOS Alarm tillsammans med våra kunder ska kunna vara en större del av framtidens sjukvårdssystem. Många gånger när vi tar oss an en sådan uppgift internt kan vi ha förutbestämda bilder av vår egen förmåga eller roll. Med externa studenter hoppas vi kunna finna enkla lösningar på en komplex fråga. Vi la stor vikt vid att ge studenterna en bra bild av vårt utgångsläge för att säkerställa att vi skulle få in relevanta lösningsförslag som vi tillsammans med involvering av våra samarbetsparter och kunder kan realisera inom en femårsperiod. Vi hoppas kunna hitta det där enkla som vi inte själva kan se.

Olika kompetenser i grupper om fem studenter

Studenterna fick ett uppdrag av SOS Alarm och grupperades i 24 olika grupper á 5 studenter med olika kompetenser från Hyper Islands utbildningar. Under två dagar fick de sedan jobba på sin lösning och representanter från SOS Alarm var hela tiden tillgängliga för frågor under tiden. Under den sista eftermiddagen fick alla grupper presentera sina lösningar inför SOS Alarm. Samtliga grupper levererade intressanta lösningar och det finns delar från alla grupper som kommer att vara intressanta att titta vidare på. 

- I denna sprint deltog över 150 studenter från tre olika program; Business Developer, UX Designer och Motion Designer. De arbetade i cross-funktionella team för att tillsammans komma fram till lösningar som svarar till SOS Alarms utmaning. Vår förhoppning är att SOS Alarm ska kunna ta med sig lösningarna som studenterna presenterade och vidareutveckla dem, säger Pernilla Hallberg, Client Partner & Project Manager, Hyper Island.

- Som en del av Hyper Islands metodik arbetar vi väldigt mycket med upplevelsebaserat lärande, och som en del av det får våra studenter aktivt jobba med företag, i projekt som är direkt kopplade till deras verksamheter. En utav våra ledstjärnor är "Real World Ready" och genom att ge studenterna möjligheten att få arbeta med olika branscher, olika typer av företag och organisationer kan vi stötta dem och ge dem en stark grund att stå på när de kommer ut i arbetslivet. Att vi valt att göra just denna sprint med SOS Alarm beror på att vi ser en samhällsviktig fråga med stor potential som kan skapa avtryck och dessutom ligger nära studenternas vardag.

Initiativet till SOS Labs har tagits från SOS Alarms affärsavdelningen, men i flera delar av verksamheten deltog på SOS Labs. Resultet kommer sedan att tas vidare och arbetas med tillsammans med relevanta kundgrupper.