För dig som jobbar i samhället

Många yrkesgrupper är i ständig rörelse där det är svårt att kunna påverka arbetsmiljön. Det kan till exempel handla om transportsektorn eller andra liknande yrkeskategorier. Gemensamt är att de aldrig vet vad eller vem som väntar dem när de ska jobba.

Tryggare arbete när du är ute på språng

I de allra flesta jobbsituationerna så känns det tryggt och bra, men vi vet att yrkeskategorier som rör sig mycket i jobbet ibland kan hamna i situationer som inte är lika trygga. Det kan uppstå snabbt. I de situationerna vill vi kunna bidra med ökad trygghet oavsett hur arbetsmiljön ser ut.

Arbetsmiljöverkets rapport från 2021 visar att det framför allt är män mellan 55 och 64 år som arbetar i enmansföretag, eller företag med få anställda, som råkar ut för dödliga olyckor på jobbet. Under den senaste tioårsperioden har nio av tio som förolyckats i arbetet varit män. De flesta dödsolyckor sker i mansdominerande branscher.

Under 2011-2020 var fyra branscher mest drabbade av olyckor med dödlig utgång: Byggverksamhet, jord- och skogsbruk, tillverkningsindustri, transportverksamhet.

Under åren har vi hört flera berättelser från personer som arbetar inom yrkeskategorier där både oro och fara kan vara närvarande. Här delar vi med oss av några.

Budbilsföraren som blev hotad

Som budbilsförare är du ständigt ute på vägarna. Hur van du än är att köra så kan olyckan vara framme när som helst. 

Vi har pratat med en budbilsförare med lång erfarenhet som vid ett par tillfällen har hamnat i obekväma situationer. Det starkaste minnet kommer från en helt vanlig dag då hon skulle leverera ett paket i ett bostadsområde. Plötsligt sprang ett barn ut på gatan och det var väldigt nära att olyckan var framme. Bakom barnet kom en förälder ut på gatan och började skälla ut henne med ett väldigt otäckt tonläge. Föräldern menade att hon hade kört vårdslöst och hon blev hotad flera gånger. Just där och då kände hon sig väldigt ensam och hade velat kunna kalla på hjälp att lösa situationen. 

Taxichauffören som blev hotad en sen kväll

I taxin möter du många människor på nära håll, både under dag- och kvällstid. De allra flesta passagerare är väldigt vänliga och tacksamma för att kunna ta sig till sin destination, men inte alltid. 

Flera taxichaufförer har berättat om situationer då de känt sig otrygga, framför allt på sena helgkvällar. Inte sällan har passagerarna druckit alkohol och förlorat viss förmåga att behärska sig. Hårda ordväxlingar och hot förekommer och du som taxichaufför kan känna dig väldigt utlämnad, i synnerhet eftersom du har passagerare på så nära avstånd i din bil. Missnöje kring försening eller pris kan leda till otrygga situationer för många taxichaufförer. 

Så här kan du använda personlarm

Med ett personlarm kan du få hjälp i olika situationer. Du väljer själv vad som ska göras och i vilka situationer du vill använda det. Vi rekommenderar ju såklart att det alltid finns med dig så att du kan aktivera din larmplan oavsett var du befinner dig. Det finns en rad olika tillval så att du trots en paketlösning kan få en flexibel tjänst som passar just dina behov. Läs mer om vårt personlarmspaket här

Maria kan guida dig rätt

Dina utmaningar kan se ut på en rad olika sätt och dina förutsättningar kan skilja sig från andras. Därför är vår tjänst flexibel, men ändå enkelt paketerad. Tillsammans diskuterar vi vilken lösning som passar dig bäst. Maria Söderqvist guidar dig rätt i säkerhets- och trygghetsfrågorna.

Kontakta Maria direkt för ett förutsättningslöst samtal eller fyll i formuläret så kontaktar hon dig.