FÖR MÅNGA KÄNNER SIG OTRYGGA PÅ JOBBET

Alla ska känna sig trygga på arbetet. Det är en arbetsgivares ansvar att skapa så säker och trygg miljö som möjligt för sina anställda. Men statistiken pekar på otrygghet inom vissa yrken.

Otrygghet på jobbet

Vi tar ibland saker för givna. Till exempel att känna sig trygg på jobbet. Men statistiken visar tyvärr att många yrkesgrupper inte känner det och går omkring med en oro för att något ska hända. Denna oro behöver omhändertas och eventuella risker i arbetet behöver åtgärdas. Att använda personlarm kan vara en lösning för att bidra med ökad trygghet. 

En av 10 har blivit utsatt för hot i arbetet

I den senaste Nationella trygghetsundersökningen uppger 9,2 procent att de blev utsatta för hot under 2019. Att nästan var tionde person någon gång har blivit utsatt för hot är ett problem. Statistik över hur hotbilden ser ut är tyvärr inte specificerad, men vi vill bidra till ökad trygghet inom de yrken där det finns högre risk för hotfulla och obehagliga situationer.

Maria kan guida dig rätt

Dina utmaningar kan se ut på en rad olika sätt och dina förutsättningar kan skilja sig från andras. Därför är vår tjänst flexibel, men ändå enkelt paketerad. Tillsammans diskuterar vi vilken lösning som passar dig bäst. Maria Söderqvist guidar dig rätt i säkerhets- och trygghetsfrågorna.

Kontakta Maria direkt för ett förutsättningslöst samtal eller fyll i formuläret så kontaktar hon dig.