Vårt erbjudande

SOS Alarms personlarmspaket ger extra trygghet för yrkeskategorier som vistas i miljöer som kan upplevas otrygga och hotfulla. Vår tjänst är flexibel, men ändå enkelt paketerad. Personlarmspaketet levereras av SOS Alarm och Axel Group och kostar endast 395 kr/månad exkl moms.

Varför välja personlarm från SOS Alarm

Yrkesgrupper som utsätts för hot, våld eller arbetar ensamma kan ha behov av att snabbt kunna påkalla hjälp enligt förbestämda rutiner. Genom att välja SOS Alarms personlarm ges närhet till flera samhällsresurser genom samverkande teknik. Vårt arbete utgår från arbetsmiljölagstiftningens föreskrifter om Ensamarbete och Våld & hot i arbetsmiljön.

Det här ingår i vårt personlarmspaket

Tillsammans med personsäkerhetsleverantören Axel Group levererar vi en helhetslösning där SOS Alarm sköter larmmottagning och larmförmedling från våra larmcentraler och Axel Group levererar larmterminalerna och administrationsplattform/webbportal. Utrustningen är hyrd och återlämnas när avtalet avslutas. I grundpaketet finns SRT 306 eller TWIG Embody som valbara larmterminaler.

 • Larmterminal SRT 306 eller TWIG Embody 
 • Larmmottagning
 • Utalarmering
 • Positionering
 • Provlarm
 • Väska med bältesclip
 • Laddare och billaddare
 • Telia telefonabonnemang
 • Utbytespool vid reparation
 • Manual
 • Support
 • Webbaserad distansutbildning
 • Konfigurering

Pris: 395 kr/månad exkl moms

Beställ här

 

I vår service ingår även: 

 • Kontaktperson hos SOS Alarm
 • Teknisk kundsupport via Axel Group
 • Utbytespool vid reparation
 • Rapporter
 • Statistik
 • Webbportal

Kontakta Maria hon kan guida dig rätt

Dina utmaningar kan se ut på en rad olika sätt och dina förutsättningar kan skilja sig från andras. Därför är vår tjänst flexibel, men ändå enkelt paketerad. Tillsammans diskuterar vi vilken lösning som passar dig bäst. Maria Söderqvist guidar dig rätt i säkerhets- och trygghetsfrågorna.

Kontakta Maria direkt för ett förutsättningslöst samtal eller fyll i formuläret så kontaktar hon dig.

SOS Alarms larmcentraler

 • Personlarmen kopplas till våra SOS-centraler där det finns gedigen erfarenhet av att arbeta med människor som befinner sig i utsatta eller hotfulla situationer. Våra operatörer har tydliga instruktioner om hur de ska agera när personlarmet aktiveras.
 • Våra professionella SOS-operatörer är ansvarsfulla, hjälpsamma, lyhörda och empatiska i sitt arbetssätt. 
 • Flexibel hantering, du som kund kan välja fritt vilken åtgörare du önskar.
 • Du kan genom proaktiv hantering ange tidsinställningar för åtgärd.
 • Vår teknik stöder positionering med ständigt uppdaterade kartor. 
 • Du får löpande driftinformation om störningar i tjänsten uppstår.

Val av olika larmfunktioner och åtgärdsprofiler

I personlarmspaketet ingår larmfunktionerna; 

Manuellt larm – mottagning av manuellt larm som aktiveras av larminnehavaren.

Man down – om larmterminalen hamnar i en position som är annorlunda än den tilltänkta (t.ex. i horisontellt läge under en förutbestämd tid) skickas ett larm automatiskt. Man Down läggs med samma larmplan som ett manuellt aktiverat larm.

Åtgärdsprofiler

Eventuell hotbild, arbetsuppgifter och lagkrav kan styra vilket alternativ som är aktuellt:

Hotlarm

Används av verksamheter som innefattar hotfulla situationer men inte i den grad att polis alltid är nödvändig. Under förutsättning att en taluppkoppling skett gör larmoperatören en analys av behov och meddelar polis vid konstaterat våld och i övrigt larmar enligt vald åtgärd. Larmoperatören pratar endast om denne tilltalas. Larm kan återkallas efter att behörig person angett
korrekt lösenord.

Nödlarm

Används av verksamheter som har farliga inslag i sina arbetsmoment, exempelvis som eletriker, klättring på höga stolpar, ensamarbete i skogen med mera. Under förutsättning att en taluppkoppling skett görs en analys av behov. Larmoperatören larmar enligt vald åtgärd och vid konstaterat behov larmas även räddningstjänst/ambulans. Larm kan återkallas utan att något lösenord krävs.