Att arbeta hos oss

Hos oss jobbar strax över 1 200 medarbetare på 15 orter i landet. En stor del av medarbetarna jobbar som SOS-operatörer och SOS-sjuksköterskor.

SOS Alarm har en unik verksamhet. Vi vet hur Sverige mår, i realtid. Dygnet runt, året om hanterar vi larm och koordinerar hjälpresurser vid olyckor, kriser och störningar. På uppdrag av svenska staten ansvarar vi för nödnumret 112 och har en central roll i samhällets krisberedskap.

Med tillgång till lägesbilder, information och avancerad teknik kan vi erbjuda ett tjänsteutbud och ett helhetsperspektiv inom larmhantering som ingen annan har. I nära samverkan med våra kunder och partners stärker vi den svenska trygghetskedjan.

Vår verksamhet bygger i grunden på tillit och djupt förankrade värderingar. Hos oss går ett professionellt agerande hand i hand med en tydlig empatisk kompass. Det egna ansvaret är lika självklart som att vi samarbetar och hjälps åt. Vi delar alla drivkraften att utvecklas och hitta nya lösningar.

SOS Alarm ägs av oss alla gemensamt – genom staten och Sveriges kommuner och landsting. Tillsammans skapar vi ett tryggare Sverige för alla, nu och i framtiden.

 

Vår vision

Ett tryggare Sverige för alla.  

 

Vår mission

Rätt hjälp på rätt plats i rätt tid – dygnet runt, årets alla dagar.

 

Våra värderingar

Hela vår verksamhet utgår från våra värderingar. De är avgörande för vem vi rekryterar, utgör grunden för hur vi är mot varandra och är alltid närvarande i vårt ledarskap. Våra värderingar genomsyrar allt vårt arbete och hjälper oss nå de mål som är viktiga för att vi ska vara konkurrenskraftiga och hållbara på lång sikt. Våra värderingar inspirerar oss och kan vägleda oss i små och stora beslut, för egen del och tillsammans med kollegor, samarbetspartners, kunder och allmänhet.

Våra medarbetare har en unik kombination av att vara:

Professionella & empatiska
Vi förenar yrkesskicklighet med ett stort hjärta. För oss betyder det att vi är trygga i vår kunskap och kompetens och att vi bemöter alla med lyhördhet och respekt. Vi ser vår del i helheten och försöker alltid vara proaktiva och öppna för initiativ. Vi är stolta över att göra skillnad varje dag, i det lilla och i det stora. 

Ansvarstagande & samverkande
Vi har förtroende för varandra och litar på att alla gör sitt yttersta i varje situation. För oss är det lika självklart att dela kunskap och erfarenheter som att ta eget ansvar. Vi hjälper varandra och vi lyckas tillsammans, internt och externt. Vi delar alla drivkraften att utvecklas, göra saker bättre och hitta nya lösningar, nu och för framtiden.