Kompetensutveckling

Att jobba hos oss är ett mycket givande arbete som också ställer höga krav på våra medarbetare. Vi jobbar därför bland annat med kontinuerlig kompetensutveckling.

  • Alla som anställs hos oss genomgår en grundutbildning som bekostas av företaget.
  • Varje medarbetare har en utvecklingsplan som årligen planeras med närmaste chef.
  • Inom SOS Alarm finns möjlighet till utveckling genom till exempel specialisering inom sin befattning.
  • SOS Alarm har en omfattande utbildningsverksamhet som jobbar med kvalitetssäkrat innehåll och flera olika pedagogiska modeller. Vi utbildar både i klassrum och via datorer, på din arbetsplats och på SOS-skolan i Kista.