Kultur och värderingar

SOS Alarm är värderingsstyrt och har en kultur som präglas av omtanke.

Våra värderingar

Professionella & Empatiska
Vi jobbar systematiskt, metodiskt och faktabaserat samt visar engagemang, respekt och medkänsla. För att klara det behöver vi balansera förnuft och fakta med känsla och intuition i varje enskild situation.

Ansvarstagande & Samverkande
Vi tar ett stort eget ansvar för vår leverans och agerande samt utvecklar och stärker relationer och samarbeten internt och externt. För att klara det behöver vi agera med handlingskraft när det verkligen krävs och arbeta strategiskt och långsiktigt för en hållbar utveckling.