Kultur och värderingar

SOS Alarm är värderingsstyrt och har en kultur som präglas av omtanke.

Våra värderingar

Professionella & Empatiska
Vi jobbar systematiskt, metodiskt och faktabaserat samt visar engagemang, respekt och medkänsla. För att klara det behöver vi balansera förnuft och fakta med känsla och intuition i varje enskild situation.

Ansvarstagande & Samverkande
Vi tar ett stort eget ansvar för vår leverans och agerande samt utvecklar och stärker relationer och sam-arbeten internt och externt. För att klara det behöver vi agera med handlingskraft när det verkligen krävs och arbeta strategiskt och långsiktigt för en hållbar utveckling.