Letar du efter en ny utmaning?

Vi erbjuder flera intressanta tjänster där du arbetar med nödnumret 112. Både genom att besvara 112-samtal, bedöma vårdbehov och vägleda hjälpsökande eller ansvara för produktionsmiljön genom att optimera resurser och trafikflöden minutoperativt. Är detta något för dig vill vi gärna ha din ansökan. Läs mer om respektive tjänst för att få mer information om vad vi erbjuder, efterfrågade kvalifikationer, placeringsort och aktuellt ansökningsdatum.

SOS-operatör

Som SOS-operatör svarar du på nödnumret 112 och är den hjälpsökandes första kontakt innan andra hjälpresurser är på plats. Samtalen omfattar allt ifrån akuta sjukvårdsinsatser, trafikolyckor, bränder till samtal där någon bara är i behov av en trygg röst. Med intervjustöd och anpassad teknik säkerställer du att rätt resurser skickas till rätt plats.

I rollen som SOS-operatör arbetar du systematiskt, metodiskt och faktabaserat samt visar engagemang, respekt och medkänsla. För att klara det behöver förnuft och fakta balanseras med känsla och intuition i varje enskild situation. Som stöd finns processer, rutiner och riktlinjer för att kunna fatta beslut. Arbetet bedrivs på en SOS-central där du sitter i en öppen miljö. I pågående samtal samverkar du med kollegor och externa resurser som polis, räddningstjänst och ambulans. Arbetet bedrivs stundvis i ett högt tempo och hjälpsökande står alltid i fokus.

SOS-sjuksköterska

Som SOS-sjuksköterska hjälper du människor som ringt Sveriges nödnummer 112. Det krävs bred kunskap och fingertoppskänsla för att bedöma symtom, prioritera och ge akutmedicinskrådgivning till dem som ringer in. Du har också en viktig roll i att coacha SOS-operatören när det gäller vård. Mottagningen av samtal är nationell och du som SOS-sjuksköterska är en resurs för operatörer i hela landet, men också i ditt lokala trafikrum. Din arbetstid är förlagd på dygnets alla timmar och innefattar helgtjänstgöring.

Som SOS-sjuksköterska har du möjlighet att vara delaktig i utvecklingsarbete som gäller vård men också i t ex utbildning av nya operatörer. Arbetet bedrivs på SOS-centralen (det finns 13 st i Sverige) där du sitter i ett kontorslandskap tillsammans med dina kollegor.

Nationell Produktionsledare

Ditt uppdrag blir, utifrån ett nationellt perspektiv, att ansvara för produktionsmiljön, beläggning samt optimering av resurser och trafikflöden i minutoperativ drift.  Du samarbetar med supportfunktioner, krisberedskapsfunktionen, produktionsplanerare, chefer med personalansvar, kommunikatörer samt teknisk personal. Du har som Nationell produktionsledare även en viktig roll i SOS Alarms beredskapsorganisation.

I rollen som nationell produktionsledare ingår bland annat följande huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Säkerställa att SOS alarms produktion och system levererar enligt avtal i samarbete med leverantörer, externa och interna samarbetspartners
  • Löpande övervakning och analys av realtidstrafik samt nyckeltal i den minutoperativa driften inklusive rapportering av produktionsprestanda internt
  • Övervaka och vid behov arbeta tillsammans med Tekniker i beredskap för att hantera utmaningar i vår IT-miljö i minutoperativ drift
  • Utifrån ett nationellt perspektiv beslut om och hantera effektivt personellt resursutnyttjande i minutoperativ drift, så som att omfördela resurser och förvalta bemanningsplan
  • Utföra bemanningsförstärkande åtgärder vid både plötsliga samt i förväg kända samhällspåfrestningar i samverkan med Beredskapsorganisationen, Bemanningsavdelningen och chefer
  • Vara en del av produktionssupporten av våra produktionssystem, med stöd i leveransen från Produktionsplanering och IT
  • Beredskapstjänstgöring

Vidare kommer du medverka vid introduktion/handledning av nyanställda samt vid behov medverka vid interna utbildnings- och utvecklingsaktiviteter.

Läs mer om ovanstående tjänster här

Relaterat Innehåll