Kundsupport

Observera att vi inte kan hantera nödanrop till 112 via vår hemsida eller mail. Ring alltid 112 i en nödsituation.

SOS Alarm har två olika kundsupport som hanterar ärenden kring;

- Säkerhet & Jour
- 112, Krisberedskap, Räddning och Vård

Kundsupport, Säkerhet & Jour

Adress: SOS Alarm Sverige AB, Box 101, 721 05 Västerås

Tel: 0771-505 100

E-post: kundsupport@sosalarm.se


Kundsupport 112, Räddning, Krisberedskap och Vård

Adress: se respektive SOS-central i separat flik
Tel: 0771-112 100
E-post: kundsupport112@sosalarm.se