Frågor och svar

Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna som kommer till vår kundsupport. Här finns även underlag för nedladdning.

Observera att vi inte kan hantera nödanrop till 112 via vår hemsida eller e-post. Ring alltid 112 i en nödsituation.

Vanliga frågor 6 frågor
Ändra mina kontaktuppgifter eller behöriga personer

För att lägga till en kontaktperson eller ta bort en inaktuell kontakt i din åtgärdsplan- gör en skriftlig ändring i ett åtgärdsunderlag (i avsnittet Behörighet på objekteteller Larmkontakter). Skicka in underlaget via e-post eller brev till vår kundsupport. Blanketten ”Åtgärdsunderlag” och adressuppgifter finns här på sidan. Observera att du måste vara registrerad som A-behörig för att göra denna ändring. 

Ändra nivå på behöriga personer

Behörig person kan mejla in uppgift om hur nivå ska ändras.

Är du kund: Ändringen måste göras av en A-behörig hos er.

Är du installatör: Du behöver finnas med på ditt företags behörighetslista. 

Ändra lösenord

Behörig person kan mejla in det önskade lösenordet.

Är du kund: Ändringen måste göras av en A-behörig hos er.

Är du installatör: Du behöver finnas med på ditt företags behörighetslista. 

Ändra fakturaadress eller fakturareferens

Vi behöver få ändringen via e-post eller brev till vår kundsupport. Ange vilket kund- och avtalsnummer det gäller och om det gäller det en specifik larmadress ange även denna.

Ändringarna gäller från och med nästkommande faktura. Om ni vill att kommande fakturor ska skickas till ett annat bolag behöver vi veta om det skett ett ägarbyte eller om det bara är en adressändring.

Stänga av mitt larm under en kortare eller längre period

Ska du göra ett planerat arbete på din anläggning under dagen (kortare period), ring direkt till våra operatörer på larmcentralen. Visätter då larmsändaren i serviceläge (inaktiverar larmet) under den tid du anger.

Behörighetför att göra denna ändring:

Inbrottslarm: Minst A-, B- eller C-behörig

Brandlarm:Minst A- eller B-behörig

 

Ska du göra ett planerat arbete där du behöver inaktivera larmsändaren under en längre period ber vi dig skicka in en skriftlig begäran via e-post till vår kundsupport. Ange vilken anläggning det gäller (objektsnamn, adress och larmsändarnummer) samt vilket datum och under vilken tid spärren ska vara (start- och stopptid). Sändaren blir då inaktiv den tiden.

Du får en klarrapport från vår kundsupport när ändringen är genomförd.

Jag vill bli partner eller återförsäljare, hur gör jag?

Anmäl intresse via formuläret här så kontaktar vi dig för mer information om vad det innebär. Du kan också skicka e-post till våra partnersäljare så kontaktar vi dig. E-post: partnergruppen@sosalarm.se

Fakturafrågor 5 frågor
Jag vill ha en fakturakopia

Kontakta oss på kundfaktura@sosalarm.se och ange fakturanummer för att få en kopia skickad till dig. 

Byte av företagsnamn eller organisationsnummer

Vi behöver en skriftlig ändring med uppgifterna på nuvarande företagsnamn/organisationsnummer och det nya som ni byter till. Du måste vara behörig på företaget för att göra denna åtgärd. Skicka in ändringen via e-post eller per post till vår kundsupport.

Det står ”larm över 25” på min faktura

Du har haft fler larmhändelser på ditt objekt än de som ingår i avtalet eller tjänsten. De överskjutande larmhändelserna faktureras. 

Jag vill ha en fakturakopia

Kontakta oss på kundfaktura@sosalarm.se och ange fakturanummer för att få en kopia skickad till dig. 

Ändra fakturaadress eller fakturareferens

Vi behöver få ändringen via e-post eller brev till vår kundsupport. Ange vilket kund- och avtalsnummer det gäller och om det gäller det en specifik larmadress ange även denna.

Ändringarna gäller från och med nästkommande faktura. Om ni vill att kommande fakturor ska skickas till ett annat bolag behöver vi veta om det skett ett ägarbyte eller om det bara är en adressändring.

Om mitt avtal 5 frågor
Jag vill ha en kopia på mitt avtal

Skicka in din förfrågan via e-post eller ring oss så postar vi avtalet till den adress som står angiven. 

Priser

Kontakta vår kundsupport för prisinformation.

Säga upp mitt avtal

En uppsägning skickas in skriftligen av den person hos er som är behörig att säga upp eller teckna avtal. För att säga upp avtalet fyller du i uppsägningsblanketten som du hittar här på vår hemsida och skickar den sedan till vår kundsupport. 

Uppsägningstid på mitt avtal

Uppsägningstiden är angiven i ditt avtal. 

Observera att du måste säga upp ditt avtal 3 månader innan avtalstiden
går ut, annars förlängs den med 1 år i taget.

Överlåtelse av mitt avtal till annan avtalspart

Om din verksamhet har bytt ägare och den nya ägaren önskar ta över avtalet för larmförmedlingen, använd blanketten för uppsägning av avtal eller tjänst, se länkar för blanketter. Ange kontaktuppgifterna till nya ägaren. Vi kontaktar dem och skriver ett nytt avtal. Du kommer få en bekräftelse på att ditt avtal är uppsagt. Observera att du måste vara behörig för att göra denna åtgärd. Skicka in blanketten via e-post eller per post till vår kundsupport. 

Statistik och rapporter 2 frågor
Beställa statistik eller rapporter för säkerhet- och jourtjänster

Fyll i rapportmottagare på sidan två i Åtgärdsunderlaget, se länkade underlag. Uppge rapportbeteckning (ZR etc.).  Du kan beställa följande rapporter:

Saknar du någon statistik, kontakta vår kundsupport. Vi kollar upp om det går att ta fram det du behöver.

Uppföljning larmhändelser
Hur många larmhändelser som ägt rum under innevarande år. Inkluderar serviceärenden. Rapporten skickas löpande varje månad om inget annat överenskommet. Rapportbeteckning: ZR0047

 

Sammanställning över ärenden

Information om alla larmärenden (exkl. serviceärenden) som inkommit till vår larmcentral inom önskad tidsperiod, samt inom vilken tid de besvarats av våra operatörer. Rapporten skickas löpande varje månad om inget annat överenskommet. Rapportbeteckning: ZR0001

 

Ärenderapport

Information om ett specifikt ärende. Kan skickas löpande eller på begäran. Rapportbeteckning: ZR0002

Anläggningsinformation
Information om alla larmhändelser som kommit in till vår larmcentral under en specifik period. Rapporten visar alla ingångar och aktiviteter på larmsändaren även om den är i serviceläge. Kan skickas löpande eller på begäran. Rapportbeteckning: ZR0034

 

Behörighetslista

Information om vilka personer som finns på en behörighetslista samt vilka objekt som denna behörighetslista är kopplad till. Rapportbeteckning: ZR0042

 

Åtgärdsplan-Information om alla åtgärdsplaner för alla larmkategorier på ett speciellt objekt. Rapportbeteckning: K 1

 

Sammanställning jourtjänstkund

Information om totalt antal samtal gällande viss period. Gäller enbart avtal som rör jourtjänster. Rapportbeteckning: ZR0010

 

Anrop per timme och veckodag

Information om antal inkommande samtal per veckodag och timme. Gäller enbart avtal som rör jourtjänster. Rapportbeteckning: ZR0020 

Statistik inom räddning och vård

För att få tillgång till statistik inom rädddning, kontakta din lokala räddningstjänst. För att få tillgång till statistik inom vårdområdet, kontakta ditt landsting.

Ändra uppgifter 5 frågor
Ändra lösenord

Behörig person kan mejla in det önskade lösenordet.

Är du kund: Ändringen måste göras av en A-behörig hos er.

Är du installatör: Du behöver finnas med på ditt företags behörighetslista. 

Ändra mina kontaktuppgifter eller behöriga personer

För att lägga till en kontaktperson eller ta bort en inaktuell kontakt i din åtgärdsplan- gör en skriftlig ändring i ett åtgärdsunderlag (i avsnittet Behörighet på objekteteller Larmkontakter). Skicka in underlaget via e-post eller brev till vår kundsupport. Blanketten ”Åtgärdsunderlag” och adressuppgifter finns här på sidan. Observera att du måste vara registrerad som A-behörig för att göra denna ändring. 

Ändra nivå på behöriga personer

Behörig person kan mejla in uppgift om hur nivå ska ändras.

Är du kund: Ändringen måste göras av en A-behörig hos er.

Är du installatör: Du behöver finnas med på ditt företags behörighetslista. 

Ändra i min jourlista

Om ni vill uppdatera er jourlista kan ni maila in den listan med information om vem som har aktuell vecka och deras kontaktuppgifter. 

Beställa extra telefonpassning, jourtjänster

Om du har behov av extra telefonpassning utöver det som är avtalat, skicka in ett ärende via e-post. 

Ändringar larm- stänga av, anmäla ny sändare eller göra tillägg 2 frågor
Stänga av mitt larm under en kortare eller längre period

Ska du göra ett planerat arbete på din anläggning under dagen (kortare period), ring direkt till våra operatörer på larmcentralen. Visätter då larmsändaren i serviceläge (inaktiverar larmet) under den tid du anger.

Behörighetför att göra denna ändring:

Inbrottslarm: Minst A-, B- eller C-behörig

Brandlarm:Minst A- eller B-behörig

Ska du göra ett planerat arbete där du behöver inaktivera larmsändaren under en längre period ber vi dig skicka in en skriftlig begäran via e-post till vår kundsupport. Ange vilken anläggning det gäller (objektsnamn, adress och larmsändarnummer) samt vilket datum och under vilken tid spärren ska vara (start- och stopptid). Sändaren blir då inaktiv den tiden.

Du får en klarrapport från vår kundsupport när ändringen är genomförd.

Jag vill anmäla en ny sändare, göra ett larmsändarbyte eller ett tillägg på befintlig sändare

Du som är installatör fyller i ett installationsunderlag och skicka det med e-post till vår kundsupport. 

112- bra att veta innan du ringer 6 frågor
Hur kommer till exempel ambulanspersonal och räddningstjänst in i en låst port?

SOS Alarm inga egna portkoder för portar och dylikt. Vi administrerar inte heller portkoder. Om det är en nödsituation och hjälpresurser har larmats ut till en viss adress, tar sig dessa resurser in genom en port om behov finns.

Kan jag ringa 112 från ett annat land?

Du kan inte ringa 112 i Sverige från ett annat land. Om du ringer 112 från ett annat europeiskt land hamnar du hos det landets nödcentral.

Kan man skicka sms till 112?

Den som är tal- eller hörselskadad kan registrera sig för en tjänst som heter SMS112. Med den tjänsten kan man skicka sms till 112. För att kunna använda tjänsten måste man registrera sig, det gör man här:

Registrering sms112

Kan SOS Alarm se var jag befinner mig när jag ringer 112 från min mobiltelefon?

Ja, genom tekniken Advanced Mobile Location (AML) får SOS Alarm i de flesta fall automatiskt din position via mobiltelefonens GPS eller Wifi om du ringer 112 i Sverige. En bra idé är att ringa via 112-appen som också skickar din position till oss, men via annan kanal.

Ska man slå riktnummer innan man slår 112?

Nej, man ska aldrig slå riktnummer före nödnumret 112.

Varför ställer en SOS-operatör många frågor?

Vi behöver snabbt kunna bilda oss en uppfattning om vad som har hänt och var någonstans, för att kunna skicka rätt hjälp till rätt plats. Operatören ska noggrant säkerställa adressen med kommun ort/stadsdel då det finns ett antal adresser som är identiska inom samma kommun. Att inte säkerställa adress kan försena hjälpen. 

112- efter ditt samtal 10 frågor
Hur kan jag komma i kontakt med den som ringde 112 och såg till att jag fick hjälp?

Vi lämnar inte ut information om vem som har ringt in i ett specifikt ärende, av sekretesskäl. Alla som kontaktar nödnumret 112 ska kunna känna sig trygga med att deras uppgifter inte lämnas ut, oavsett vilken typ av händelse de har ringt om

Jag skulle vilja lyssna på mitt eget 112-samtal. Hur går jag tillväga?

I normalfallet har man, av sekretessregler, inte tillgång att lyssna på sitt egna 112-samtal.

I vissa fall kan undantag, efter bedömning, från detta göras.

I de fall det gäller ett vårdärende och 112-samtalet ingår som en del i patientjournalen behöver vi en skriftlig begäran från den som önskar ta del av sitt/sina samtal. Sen görs en sekretessprövning i varje enskilt fall enligt bestämmelser i patientdatalagen (SFS 2008:355) 8 kap. 2 §. Rutinen är den att vi inte lämnar ut ljudfiler annat än i undantagsfall, däremot lämnar vi ut avskrifter av samtal.

Vill man lyssna på samtalet, och det går bra ur sekretessynpunkt, kan man få göra det på en SOS-central tillsammans med en av SOS Alarm utsedd person.

Ska jag snabbt lägga på om jag har råkat ringa 112 av misstag?

Nej, vänta på svar och tala sedan om att du ringt av misstag så att SOS-operatören får reda på att det inte finns en hjälpsökande bakom samtalet.

Vad händer "bakom" ett larmsamtal?

I en SOS-central arbetar 112-mottagare, sjuksköterskor, ambulansdirigenter och räddningsåtgörare som hanterar ärenden rörande deras ansvarsområde i ett ärende. Under tiden en SOS-operatör intervjuar den hjälpsökande så kan andra SOS-operatörer lyssna på samtalet (sk medlyssning) och larma ut den hjälp som krävs. Det betyder att även om 112-operatören fortsätter att ställa frågor så kan hjälpen redan vara utlarmad även om det inte framgår i samtalet. Polisen har egna ledningscentraler som 112-operatören kopplar samtal till.

Varför bad SOS-operatörer mig lämna mitt telefonnummer?

Vi ber om telefonnummer för att kunna ringa tillbaka om samtalet bryts. En del telefonnummer är vidarekopplade via växlar på stora företag och då visas enbart ett växelnummer.

Varför bad SOS-operatörer om personnummer?

Om den hjälpsökande befinner sig på den adress man är folkbokförd på är personnumret ett bra sätt att säkerställa adressen på om det finns svårigheter att positionera. I andra fall är det ett bra sätt att kontrollera den hjälpsökandes medvetandegrad genom att fråga efter personnummer. Den bedömningen gör operatören i varje enskilt fall. I vissa landsting är det ett krav att SOS-operatören säkerställer personnummer på patienten.

Varför skickar man inte en ambulans direkt vid en allvarlig händelse?

Ambulans skickas så fort adressen är säkerställd och SOS-operatören har säkerställt vilken typ av hjälp som situationen kräver. SOS-operatören skickar då en medlyssning, vilket innebär att andra kollegor lyssnar med i samtalet och larmar ut hjälp samtidigt som samtalet pågår.

Varför ställde SOS-operatören så många frågor? Kan det försena hjälpen?

SOS-operatören behöver ställa flera frågor för att avgöra vilken typ av hjälp som behövs för att kunna sända rätt hjälpresurser och för att ge nödvändig hjälp. När du ringer 112 får du svara på tre frågor:

  • Vad har hänt?
  • Var har det hänt?
  • Vilket nummer ringer du ifrån?

Eventuellt kan operatören behöva ytterligare information när hjälpen är på väg, så stanna i telefon eller där du är under tiden. Operatören larmar så snart det är möjligt ut rätt hjälpresurs till dig. Även om du är kvar i telefon och fortsätter prata med operatören kan hjälp ha skickats ut, så ingen försening uppstår.

Jag tappade bort något när jag åkte ambulans- hur får jag tillbaka det?

Upphittade agodelar i ambulanser hanteras av landstinget. Kontakta dem direkt om du tappat något när du åkt ambulans.

Frågor och svar om 113 13 13 frågor
När ska man ringa 113 13?

Numret ska användas för att få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel vara vid större stormar, influensaepidemier, större trafikolyckor, jordskalv och andra större händelser i samhället. Man kan dels få information, dels kan man lämna information om en pågående händelse.

Varför är det just nummer 113 13?

Det finns ett antal nummer som är vikta åt samhällsviktiga funktioner. Post och Telestyrelsen har tilldelat SOS Alarm 113 13 för Sveriges nationella informationsnummer.

Vad händer om man ringer 112 fast man borde ha ringt 113 13?

Då kommer du att bli hänvisad att ringa 113 13 istället, det vill säga du får ringa om.

Vad händer om man ringer 113 13 fast man borde ha ring 112?

Om man har ett ärende som egentligen ska hamna hos nödnumret 112 blir man kopplad till 112.

Var kommer jag när jag ringer till 113 13?

Det är SOS Alarm som står bakom tjänsten och det är 113 13-operatörer som tar emot samtalen som kommer in på 113 13. Operatörerna har utbildning för att hjälpa allmänheten i de frågor som kan dyka upp.

Är 113 13 alltid öppet?

Ja. Numret är öppet dygnet runt, året om, sju dagar i veckan.

Kan jag ringa 113 13 från utlandet?

I dagsläget kan man inte det.

Var kommer informationen som lämnas på 113 13 ifrån?

All information på 113 13 är verifierad information, det vill säga den är avstämd med till exempel den kommun där händelsen har ägt rum. Ofta kan SOS Alarm, med sin centrala roll i samhället, kort bekräfta att något har inträffat. Den verifierade informationen kommer, beroende på händelse från kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer.

Är det gratis att ringa 113 13?

De flesta teleoperatörer debiterar en öppningsavgift och en minutavgift, det vill säga vanlig samtalsavgift. Till exempel hanterar Telia det på det sättet, liksom man gör med 1177 och 114 14. För exakta uppgifter om kostnad kan du kontakta din teleoperatör.

Behöver jag slå riktnummer för att ringa 113 13?

Nej, det räcker med att du slår 113 13. Om du däremot ringer från en växel, från till exempel ett företag, kan du behöva slå en nolla eller liknande.

Vem betalar för tjänsten 113 13?

I ett avtal med staten har SOS Alarm fått uppdraget att ta fram tjänsten. Genom avtalet ingår en statlig finansiering.

Är 113 13 enbart en telefontjänst, eller finns det andra sätt att få information på?

Till att börja med är det ett telefonnummer man kan ringa. Vilka kanaler som kan komma att användas för tjänsten i framtiden är i dagsläget inte bestämt.

Fungerar sms-tjänsten för tal- och hörselskadade även till 113 13?

Nej, idag fungerar den tjänsten inte till 113 13, utan endast till nödnumret 112. Vi utreder frågan men kan inte säga ännu när i tiden sms-tjänsten kan tänkas lanseras utan vi får återkomma.

Partner 1 fråga
Hur gör jag för att bli behörig anläggarfirma på SOS Alarm?

Fyll i blanketten "behörighet serviceföretag" som finns i den högra kolumnen på den här sidan. Maila den till vår kundsupport, kundsupport@sosalarm.se och glöm inte att bifoga polisgodkännande om du ska var behörig för inbrottslarm. För brandlarm behöver vi certifikat från SBSC:s hemsida.