Webbfråga

Har du frågor eller synpunkter på webbplatsen? Observera att vi inte kan hantera nödanrop till 112 via vår hemsida eller mejl, ring alltid 112 i en nödsituation. Just nu är det också många som frågar om man ingår i någon riskgrupp med anledning av covid-19. Det är frågor som vi på SOS Alarm inte kan göra uttalanden om, utan hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och information om covid-19. Fyll i nedanstående formulär så återkopplar vi till dig så snart vi kan.