112-utredningen i en intensiv fas

Arbetet med 112-utredningen pågår och är inne i en intensiv fas där fokus ligger på att identifiera hur larmkedjan fungerar. Utredningen har fått beslut om förlängd utredningstid till den 31 december 2017 och expertgruppen, som består av 20 personer från berörda myndigheter och organisationer, har inlett sitt gemensamma arbete. Den parlamentariska gruppen med representanter från alla riksdagspartier håller på att nomineras men är ännu inte igång.

Studiebesök och analys av olika modeller av larmkedjan

Arbetet fortskrider inom många områden där informationsinsamling och analys är en stor del. Bland annat gör utredningen många studiebesök varav ett flertal på SOS Alarm. Sex olika modeller av larmkedjan har tagits fram och värderats av expertgruppen. SOS Alarms hållning runt framtida IT-plattform är lämnad till utredningen och vi bistår löpande utredningen med svar på olika frågeställningar. Samtidigt har även Sveriges nya Nationella säkerhetsstrategi analyserats utifrån ett utredningsperspektiv.

SOS Alarms utgångspunkt är att det är viktigt att larmkedja och vårdkedja hänger samman och att den lösning som tas fram behöver hantera behovet av samverkan och vara en långsiktigt framtidssäkrad lösning.