SOS Alarm redo för eCall-larm

Genom eCall automatiseras ett larmsamtal vid en olycka. Sensorer i bilen känner av när bilen är i en olycka, larmar automatiskt och SOS Alarm får tillgång till data från bilen i 112-samtalet. En referensgrupp med representanter från bland annat räddningstjänst, polis och landsting har tagit fram hantering för de olika typerna av eCall-larm.

 Larmplaner för olika typer av eCall-larm

 • Automatiskt initierat eCall med talkontakt
  Hanteras som en trafikolycka där åtgärden beslutas utefter det som framkommer under intervjun. Åtgärden involverar normalt ambulans, polis och räddningstjänst.
 • Manuellt initierat eCall med talkontakt
  Hanteras som ett vanligt 112-anrop där åtgärden beslutas utefter det som framkommer under intervjun. Åtgärden kan involvera olika typer av resurser- ambulans, polis och räddningstjänst.
 • Manuellt initierat eCall där man inte får talkontakt med någon i fordonet
  Hanteras som ett vanligt 112-anrop. Om det inte följs upp med annat 112-anrop så avslutas anropet utan åtgärder. Operatören ställer en kontrollfråga för att försöka etablera kontakt.
 • Automatiskt initierat eCall där man inte får talkontakt med någon i fordonet
  Hanteras som en singelolycka med risk för personskador om man inte får andra indikationer. I normalfallet larmas ambulans, polis och räddningstjänst ut.
 • Automatiskt initierat eCall med talkontakt där person i fordonet inte vill ha hjälp. Exempelvis vid hotsituationer, berusade och stulna bilar. Ärendet överlämnas till polisen efter sedvanlig medicinsk bedömning eftersom det kan röra sig om en stroke, diabetes-symptom eller liknande.

Så har hanteringen tagits fram

Referensgruppen har tagit fram hanteringen av olika typer av eCall-larm efter ett flertal arbetsmöten. Arbetet har utgått från statistiska underlag från flera biltillverkare. Underlagen visar att cirka 80-85 % av de manuella anropen är felaktiga. Däremot uppskattas endast 0,1 % av de automatiska larmen vara felaktiga.

Bilen skickar GPS-position
Sensorer i bilen känner av när t ex krockkudden utlöses och bilen ringer då upp 112 och skickar med viss data, bland annat bilens GPS-position. Det finns även en knapp i bilen för att manuellt kunna ringa till 112, t ex om någon i bilen blir sjuk, om man ser en trafikolycka, brand eller liknande.

Ett eCall kommer in till SOS Alarm som ett vanligt 112-anrop. SOS-operatören ser om det är ett manuellt eller automatiskt utlöst anrop och ser medskickad data. En taluppkoppling upprättas med bilen och SOS-operatöreren kan genomföra intervjun efter beslutad larmplan.

En kortfattad genomgång av eCall och hanteringen av olika typer av larm hittar du i den pdf som finns länkad i högerkolumnen. Använd den gärna för att skicka vidare till kollegor som kan behöva den. På hemsidan finns även frågor och svar riktade till allmänheten.

Relaterat innehåll