Talare 112-dagens dialogforum 2018

Den 8 februari klockan 09.00-16.00 bjuder SOS Alarm in till 112-dagens dialogforum.

Sveriges beredskap inför nästa stora kris är temat för dagen som samlar representanter för larm- och vårdkedjan och dem som arbetar inom kommun, landsting, organisationer och myndigheter.

Dagen erbjuder både intressanta talare och rundabordssamtal där du får möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera kring aktuella frågor.

Välkommen till Münchenbryggeriet i Stockholm torsdagen den 8 februari klockan 09.00-16.00.

Om du har frågor om dagen kontakta Martina Bennarp, SOS Alarm.

Välkommen!

Morgan Johansson
Justitie- och inrikesminister

Bernard Hogan -Howe
Chef London Metropolitan Police

Chef för London Metropolitan Police fram till 2017. Erfarenhet från terrorprevention, cybersäkerhet och samverkan mellan aktörer inom larmkedjan. 

Leif Nixon
IT-säkerhetsexpert

Leif Nixon har arbetat inom IT-säkerhet i över ett decennium och har hackat allt från superdatorer till byggnadsstyrsystem.

Maria Khorsand
VD SOS Alarm

 

Lena Ljungdahl  
2 Secure

Leder diskussionen: Blåljus i skottlinjen – hur skyddar vi våra medarbetare från hot och våld?

Säkerhetskonsult på 2Secure och fd polis. Lena håller i hot- och våldsutbildningar för företag, myndigheter och organisationer samt andra samhällsaktörer. Hon var med och skapade en arbetsmetod gällande Pågående Dödligt Våld (PDV) och genomför dessa utbildningar på bl a skolorna i Stockholm. 

Mats Klintäng
Försvarsmakten

Överste och stf chef för Totalförsvarsavdelningen på Ledningsstaben. Överste sedan 2000 med erfarenhet från Försvarsmaktens tekniska skola och Försvarsmaktens telenät och markteleförband.

 

Annika Nordgren Christensen
Moderator

Har en bakgrund som riksdagsledamot och ledamot av Försvarsberedningen och är sedan 2009 fristående. Hon modererar, debatterar och analyserar försvars- och säkerhetspolitik, totalförsvar och krisberedskap 

 

Moon Carlbring
Eskilstuna kommun

Deltar i paneldiskussionen om cybersäkerhet

Informationssäkerhetsstrateg på Eskilstuna Kommun. Erfarenhet av strategiska och operativt säkerhetsskydd från Fortifikationsverket och LKC. 

 

Markus Ekbäck
SKL

Deltar i paneldiskussionen om cybersäkerhet

Mångårig erfarenhet från Swedbank IT, Riksgälden, KTH, Migrationsverket, Säpo och IVO. Sedan 2018 på SKL som informationssäkerhetsspecialist och dataskyddsstrateg. 

Kenny Lorentzon
Chef krisberedskap SOS Alarm

Leder diskussionen: Ryktesspridning vid stora händelser- hur påverkar det krishanteringen?

Chef för SOS Alarms krisberedskapsavdelning. Tidigare operativ chef och tjänsteutvecklare inom SOS Alarm.

 

Eric Steijer
Insatsledning Missing people

Leder diskussionen: Frivilliga i räddningsinsatser – vår dolda resurs?

Ansvarar för operativ insatsledning och samarbeten med andra frivilliga organisationer inom Missing people.

Jean-Luc af Geijerstam
Tf. chef avdelningen för samordning eHälsomyndigheten

Leder diskussionen: Frisk på ett klick – hur integrerar vi e-hälsa i larmkedjan? 

Läkare och forskare med erfarenhet av medicinsk utvärdering från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. 

Pontus Rotter
Socialstyrelsens krisberedskapsenhet

Leder diskussionen: Kris i glesbygd – hur hanterar vi nästa stora händelse?  

Utredare krisberedskapsenheten och tidigare krisberedskapschef i Västra Götalandsregionen. Erfarenhet från bland annat diskoteksbranden i Göteborg och bussolyckorna utanför Tranemo och Sveg. 

Fredric Jonsson
Beredskapsdirektör Länsstyrelsen i Jönköpings län

Leder diskussionen: I stormens öga – hur hanterar vi framtidens (o)väder?

Har tidigare arbetat inom räddningstjänsten under många år och har dessutom haft uppdrag hos Räddningsverket och SKL. Innan Fredric tillträdde som beredskapsdirektör i mars i år var han säkerhetschef i Jönköpings kommun.  

Programmet för dagen

08.30-09.00 Kaffe

Välkommen
SOS Alarms VD, Maria Khorsand, hälsar välkommen.

Så hotar hackerattacker och nationsstödda angrepp våra samhällsfunktioner
Leif Nixon, IT-säkerhetsexpert, om riskerna med dagens system för brandlarm, vatten och avloppsanläggningar och larm- och vårdkedjans IT-system.

Paneldiskussion – Cybersäkerhet och krisberedskap
Hur kan vi upprätthålla vårt arbete när våra samhällsfunktioner påverkas av cyberattacker?

Militär och civil samverkan som stärker Sveriges beredskap
Utvecklingen av totalförsvaret– så kommer den att förändra samverkan inom larm- och vårdkedjan.

Utdelning av 112-priset

Gruppdiskussion, avsnitt 1
Se information nedan.

12.00-13.00 Lunch

Gruppdiskussion, avsnitt 2 och 3
Se information nedan.

Hur kan vi, genom ökad samverkan, förbättra vår beredskap?
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson om hur den förändrade hotbilden påverkar larmkedjan och organisationer och aktörer inom angränsande verksamheter.

Krishantering, terrorprevention och samverkan i en av världens största städer
Bernard Hogan-Howe, tidigare chef för Londons Metropolitan Police om sina erfarenheter från att förebygga terrorhandlingar och utveckla samverkan mellan larmkedjans olika delar.

112-dagen avslutas kl 16.00

Gruppdiskussioner avsnitt 1:
Frivilliga i räddningsinsatser – vår dolda resurs?
Med hjälp av modern teknik kan civilsamhället och frivilliga komma att spela en ännu större roll i räddningsarbete vid större kriser. Hur kan samverkan mellan frivilliga och larm- och vårdkedjan utvecklas?

Ryktesspridning vid stora händelser – hur påverkar det krishanteringen?
Hur ska blåljusaktörerna utveckla sin förmåga att snabbt få ut saklig information till allmänheten när ryktesspridning blir allt vanligare och kanalerna för information blir allt fler?

Gruppdiskussioner avsnitt 2:
Frisk på ett klick – hur integrerar vi e-hälsa i larmkedjan?
Hur kan vi utnyttja möjligheterna hos e-hälsa i akuta situationer? Hur omhändertar vi den sensordata som utvecklas i allt snabbare takt?

Blåljus i skottlinjen – hur skyddar vi våra medarbetare från hot och våld?
Både vid stora kriser och vardagliga utryckningar utsätts blåljuspersonal för allt mer hot och våld. Hur kan vi garantera säkerheten för de som arbetar för att vi ska kunna känna oss trygga?

Gruppdiskussioner avsnitt 3:
Kris i glesbygd – hur hanterar vi nästa stora händelse?
Hur kan vi snabbt mobilisera och samordna resurser från flera olika platser för att kunna rädda så många liv som möjligt? Hur kan vi göra samverkan smidigare?

I stormens öga – hur hanterar vi framtidens (o)väder?
Hur kan vi i Sverige förbereda oss på de naturkatastrofer som klimatförändringen ger upphov till?