Utmaningar i arbetet mot säker positionering

Under en längre tid har SOS Alarm arbetat med att förbättra möjligheterna för att positionera hjälpsökande som ringer från en smart mobiltelefon från en stor träffyta till en mindre yta. Att kunna öka träffsäkerheten i positioneringen av den nödställde innebär både minskad intervjutid i 112-samtalet och snabbare hjälp till den nödställde.

Men även om SOS Alarm i stort sett har all teknik på plats så finns det utmaningar inom LEK, Lagen om elektronisk kommunikation. Vi får nämligen inte positionera per automatik utan den nödställdes tillåtelse.

Man kan tänka att den hjälpsökande har gjort ett aktivt val genom att ringa till 112 och att det skulle räcka för att vi får positionera, men det gör det tyvärr inte, säger Björn Skoglund, projektledare för mobil positionering samt strategisk verksamhetsutvecklare vid SOS Alarm. Vi tittar på möjliga lösningar, men det kan behövas en lagändring för att vi per automatik ska kunna positionera den hjälpsökandes mobiltelefon.

Tekniken AML – Advanced Mobile Location, är ursprungligen en idé från Storbritannien där den har varit driftsatt sedan 2014 med gott resultat. Ytterligare fyra europeiska länder har sedan dess implementerat och använder den. Skillnaden mellan tidigare positioneringsradie och vid användandet av GPS- eller WIFI-position med AML kan vara uppemot 3 km vilket kan göra stor skillnad i en räddningsinsats. Enligt plan skulle AML implementeras den 9 maj, något som nu får skjutas upp.

-Verktyget skulle verkligen kunna vara avgörande för hur snabbt våra SOS-operatörer kan hitta den hjälpsökande, säger Björn Skoglund. Nu får vi se när vi kan implementera AML, vi tittar på lite olika alternativ men om vi ska invänta en ändring i lagstiftningen kan det ta flera år.

SMS med webblänk enligt plan

En annan del i arbetet mot säker positionering är SMS med webblänk. SOS Alarm kan då skicka ett SMS med en webblänk till den nödställde som då kan tillåta att SOS Alarm ser GPS-positionen. Denna funktion implementeras enligt plan den 9 maj med start i Örebro och enligt planerna några veckor senare i övriga landet.

-Det är ett steg i rätt riktning mot en utveckling där vi kan effektivisera larmkedjan ytterligare, säger Björn Skoglund. Förhoppningsvis kommer vi att se fler automatiserade lösningar framöver som bidrar till vår vision om ett tryggare Sverige för alla.