eCall införs senast den 1 oktober

Den pan-europeiska eCall-tjänsten innebär att bilen själv larmar 112 om den krockar. Från och med den 1 april 2018 ska alla nya fordon vara utrustade med eCall men eftersom en del bilar redan nu är utrustade med tjänsten ska larmcentralsinfrastrukturen vara klar att ta emot eCall larm senast den 1 oktober i år.

Skickar GPS-position

Genom eCall automatiseras ett larmsamtal vid en olycka. Sensorer i bilen känner av när t ex krockkudden utlöses och bilen ringer då upp 112 och skickar med viss data, bland annat sin GPS-position. Det finns även en knapp i bilen för att manuellt kunna ringa till 112, t ex om någon i bilen blir sjuk, om man ser en trafikolycka, brand etc.

Ett eCall kommer in till SOS Alarm som ett vanligt 112-anrop. SOS-operatören ser vilken kommun som anropet antas komma ifrån och om det är ett manuellt eller automatiskt utlöst anrop samt får medskickad data. En taluppkoppling upprättas då med bilen.

Utmaning med tysta anrop

Det finns dock vissa saker att ta ställning till, framför allt hur SOS Alarm och blåljusaktörer ska hantera tysta anrop. En frivillig referensgrupp med deltagare från kommunal räddningstjänst, landsting och polis har därför diskuterat dessa och andra frågor. Förhoppningen är att resultatet sedan kan bli vägledande även för de blåljusaktörer som inte är med i referensgruppen – en enhetlig nationell hantering är självklart att föredra.

Du kan läsa mer i presentationen som finns länkad till höger.