Grannlandskartor i webbkartan

Kartmaterialet i SOS Alarms webbkarta har nu utökats med grundläggande kartmaterial för de närmaste delarna av Norge och Finland. Det är på begäran från många av webbkartans användare i gränstrakterna mellan våra nordiska länder som vi har gjort kompletteringen. Kartorna över grannländerna är inte av samma höga kvalitet som SOS-kartan över Sverige men fungerar bra som underlag för positioner. För Danmark finns ännu inte någon karta klar men vi fortsätter att söka efter en lösning. De utökade kartorna med Finlands och Norges gränstrakter mot Sverige driftsätts under vecka 19.

Vi har fått väldigt många positiva reaktioner från användarna av Webbkartan sedan bytet till SOS-kartan.