eCall införs senast den 1 oktober

Hantering av olika typer av eCall-larm

eCall-larm kan initieras på olika sätt. Här är en lista på hanteringen av olika typer av larm som tagits fram av referensgruppen.

 • Automatiskt initierat eCall med talkontakt
  Hanteras som en trafikolycka där åtgärden beslutas utefter det som framkommer under intervjun. Åtgärden involverar normalt ambulans, polis och räddningstjänst.


 • Manuellt initierat eCall med talkontakt
  Hanteras som ett vanligt 112-anrop där åtgärden beslutas utefter det som framkommer under intervjun. Åtgärden kan involvera olika typer av resurser- ambulans, polis och räddningstjänst.


 • Manuellt initierat eCall där man inte får talkontakt med någon i fordonet
  Hanteras som ett vanligt 112-anrop om det inte följs upp med annat 112-anrop så avslutas anropet utan åtgärder. Operatören ställer en kontrollfråga för att försöka etablera kontakt.


 • Ett automatiskt initierat eCall där man inte får talkontakt med någon i fordonet
  Hanteras som en singelolycka med risk för personskador om man inte får andra indikationer. I normalfallet larmas ambulans, polis och räddningstjänst ut.


 • Ett automatiskt initierat eCall med talkontakt där person i fordonet inte vill ha hjälp. Exempelvis vid hotsituationer, berusade, stulna bilar, etc.
  Ärendet överlämnas till polisen efter sedvanlig medicinsk bedömning eftersom det kan röra sig om en stroke, diabetessymptom eller liknande.

Framtagandet av hantering av eCall

Referensgruppen har tagit fram hanteringen av olika typer av eCall-larm efter ett flertal arbetsmöten. Arbetet har utgått från statisktiska underlag från flera biltillverkare. Underlagen visar att cirka 80-85 % av de manuella anropen är felaktiga. Däremot uppskattas endast 0,1 % av de automatiska larmen vara felaktiga. Syftet med referensgruppen har varit att hitta en enhetlig hantering för larmen.

Skickar GPS-position

Genom eCall automatiseras ett larmsamtal vid en olycka. Sensorer i bilen känner av när t ex krockkudden utlöses och bilen ringer då upp 112 och skickar med viss data, bland annat sin GPS-position. Det finns även en knapp i bilen för att manuellt kunna ringa till 112, t ex om någon i bilen blir sjuk, om man ser en trafikolycka, brand etc.

Ett eCall kommer in till SOS Alarm som ett vanligt 112-anrop. SOS-operatören ser vilken kommun som anropet antas komma ifrån och om det är ett manuellt eller automatiskt utlöst anrop samt får medskickad data. En taluppkoppling upprättas då med bilen.

Du kan läsa mer i presentationen som finns länkad till höger.