Årsberättelse 2016

VD har ordet

Intensivt, utmanande och entusiasmerande. Det är ord som väl sammanfattar mit...

Årsberättelse 2016

SOS Alarms strategi

Årsberättelse 2016

Året som gått

Årsberättelse 2016

SOS Alarm och omvärlden

Årsberättelse 2016

SOS Alarms uppdrag och affärsområden

Vår roll ger oss möjligheten att verka för ett hållbart samhälle. Genom att...

Årsberättelse 2016

SOS Alarm om hållbarhet

Årsberättelse 2016

Års- och koncernredovisning

För räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016 12 31 Styrelsen och verkställande...