Årsberättelse 2016

Ökad kvalitet med ny larmhanteringsprocess

När SOS Alarm gick över till nationell gemensam 112-mottagning blev behovet a...

Årsberättelse 2016

Vi måste leva upp till vår önskade roll i samhället

Under 2016 har SOS Alarm arbetat med att förankra visionen, missionen och de...

Årsberättelse 2016

Samverkan med kund ger starka avtal

SOS Alarm har tecknat och förlängt flera avtal inom vårdtjänster under 2016....

Årsberättelse 2016

Övning visade förmåga att hantera samhällskris

SOS Alarm är väl rustade för att hantera samhällskriser. Det framgår av...

Årsberättelse 2016

Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

– I vårt arbete räknas varje sekund, och jag är jätteglad att SOS Alarm gör d...

Årsberättelse 2016

Ökad tjänsteportfölj inomtrygghetstjänster

Snabba insatser och personligt bemötande. SOS Alarms tjänster inom...

Årsberättelse 2016

Samhällskontakter tydliggör SOS Alarms uppdrag

Under 2016 har intresset för SOS Alarm varit fortsatt stort. Många har besökt...