Ökad tjänsteportfölj inomtrygghetstjänster

Snabba insatser och personligt bemötande. SOS Alarms tjänster inom trygghetslarm ger ökad trygghet till Östersunds medborgare.

Ibland behövs det en ambulans, ibland åker hemtjänsten ut och ibland räcker det med ett samtal för att stämma av att allt är som det ska. Men oavsett orsaken till ett larm ska medborgarna alltid känna sig trygga i vetskapen om att de snabbt får den hjälp de behöver. Det är grunden i en bra trygghetstjänst, menar Åsa Trolle, enhetschef på Teknik och service på Östersunds kommun. Under 2016 var de först ut att testa SOS Alarms nya tjänst Trygghetslarm. Att valet föll på SOS Alarm har flera anledningar.

– Dels har vi goda relationer sedan tidigare och vet att SOS Alarm har mycket duktiga, pålitliga larmoperatörer. Dels såg vi nu en möjlighet att få larmmottagningen närmare Östersund. Jag tror nämligen mycket på lokalkännedom och personligt bemötande. Det är lättare att få när mottagningen ligger i Sundsvall snarare än i Skåne som hos vår andra leverantör.

Pilotstudie med gott resultat

Till att börja med provade Östersunds kommun Trygghetslarm från SOS Alarm i en pilotstudie under ett år. Resultatet föll så väl ut att de valde att fortsätta med tjänsten även under 2017, parallellt med den andra leverantören som de har avtal med.

Förutom det personliga mötet är en annan stor fördel att kommunen har ett nära samarbete med SOS Alarm kring utvecklingen av tjänsten, menar Åsa Trolle.

Vi är alltid pigga på att prova nytt och är gärna med och driver utvecklingen för att se till att det blir så bra som möjligt för medborgarna. SOS Alarm låter oss vara med och påverka tjänsten genom att vi får berätta om våra behov och önskemål. Exempelvis har vi kommit med synpunkter på hur själva larmenheterna kan utvecklas, vilket SOS Alarm har tagit till sig.

Och medborgarna som använder tjänsten är också nöjda.

För dem är bemötandet och tryggheten det viktigaste. Vi får ofta höra att de tycker att trygghetstjänsten fungerar bra och att de får den hjälp de behöver. Det är ett gott betyg.

Sampaketering av tjänster - en framgångsfaktor

Med trygghet som affärsidé utvecklar SOS Alarm ständigt nya idéer som kan stärka företagets position som navet för säkerhet och trygghet i Sverige. Under 2016 utökades tjänsteportföljen inom Säkerhet- och Jourtjänster med ett nytt erbjudande inom personlarm. Lanseringen av personlarm i september 2016 är en naturlig utveckling av satsningen på att bredda värdekedjan genom samarbeten. Tillsammans med två aktörer på marknaden, lanserade SOS Alarm ett personlarmspaket som innebär en helhetslösning med hårdvara, mjukvara och larmhantering i ett och samma avtal.

Kunden vill ha helhetslösningar

Sampaketering av våra tjänster samspelar med samtliga av SOS Alarms verksamhetsmål, speciellt målet om att skapa proaktiv utveckling av tjänsteerbjudanden och teknologi.

Trenden har gått från att upphandla enskilda affärer till helhetslösningar. Den ökande digitaliseringen skapar möjligheter att binda ihop tjänster till sammanhållande erbjudanden. Här ser SOS Alarm en chans att ligga i framkant med förmågan att leverera flera tjänster tillsammans.