Övning visade förmåga att hantera samhällskris

SOS Alarm är väl rustade för att hantera samhällskriser. Det framgår av krisövningen MÅRTEN som genomfördes förra året. Syftet var att utveckla SOS Alarms förmåga inom ledning, samverkan och kommunikation.

 

Höga flöden i Västra Götaland och Värmland leder till att vägnätet stängs, järnvägarna blir hårt ansatta och flygen ställs in. Det var scenariot för krisövningen MÅRTEN som SOS Alarm genomförde i november 2016. Hela krisberedskapsorganisationen, runt 70 personer, deltog i den två dagar långa övningen som planerades med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten.

– Medarbetare på SOS Alarm är proffs, för dem är kris en vardagshändelse, något som de hanterar varenda sekund. Det mesta under övningen gjordes väldigt bra, framför allt deltagarnas vilja och engagemang att lösa de problem som uppstod, säger Anders Thour, verksamhetsledare inom Försvarsmakten, som deltog i planerings-, genomförande- och uppföljningsarbetet.

Att öva är livsviktigt

Övningen, som bestod av både föreläsningar och simulering, gick ut på att planera inför en kommande storm i Västra Götaland och Värmland. I rollspelet utsågs krisledare och representanter från omvärlden. Förutsättningarna ändrades ständigt, i form av exempelvis vädervarningar från SMHI, som berörde andra delar av landet, och plötslig personalbrist. 

Att genomföra övningar som simulerar krissituationer är, enligt Anders Thour, livsviktigt.

Det är väsentlig för nationens beredskap och också för SOS Alarm internt. Det är viktig att vara uppdaterad och öva på att kommunicera blixtsnabbt mellan enheterna.

SOS Alarm har nu en långsiktig övningsplanering fram till 2020, då en totalförsvarsövning ska genomföras. Regeringen har beslutat att då ska hela samhällets förmåga att fungera under störda förhållanden ha utvecklats för att ytterst möta ett väpnat angrepp mot Sverige. 

Övningen som genomfördes i november var startskottet för totalförsvarsövningen som då kommer att testa hur väl SOS Alarm, i samverkan med andra myndigheter, hanterar en större kris ,säger Anders Thour.