Samhällskontakter tydliggör SOS Alarms uppdrag

Under 2016 har intresset för SOS Alarm varit fortsatt stort. Många har besökt oss, däribland rikspolischefen, civilministern, och ett flertal utländska organisationer. SOS Alarm har även haft ett kontinuerligt samarbete med NGO:er* bland andra med Försvarsutbildarna som vid flera tillfällen under året har samverkat med SOS Alarm.

Försvarsutbildarna har haft god samverkan med SOS Alarm under året, bland annat har vi använt de kort som har tagits fram för att informera om de fyra telefonnumren. Vi har varit flitiga med att dela ut korten på våra kurser och på våra event och de har varit mycket uppskattade. Det passar bra ihop med att vi nu breddat oss från att vara en militär utbildningsorganisation till att verka för att stärka samhällets säkerhet, berättar Anna Torndahl, samordnare krisberedskap på Försvarsutbildarna.

Att visa upp SOS Alarms verksamhet för politiker är också viktigt, då kunskap om företagets uppdrag ger ett mer heltäckande underlag när beslut ska tas. 2016 hade SOS Alarm en monter på fyra partiers partistämmor; Socialdemokraterna, Liberalerna, Nya Moderaterna och Miljöpartiet. Relationsbyggande är a och o för SOS Alarm som i samverkan med olika aktörer ska skapa trygghet och säkerhet för alla i Sverige.

SOS Alarms VD Maria Khorsand tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi

 

Nödnumret intresserar alla

Under 2016 har SOS Alarm utökat kontakterna med icke-statliga intresseorganisationer. Bland några kan nämnas Försvarsutbildarna, Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté, pensionärsorganisationer, Riksförbundet HjärtLung, och Civilförsvarsförbundet.

– Vi var väldigt glada över att ha möjlighet att komma och besöka SOS-centralen i Stockholm med vårt kommunikationsnätverk Criscom. Det var ett mycket intressant tillfälle där vi såg många möjligheter till ytterligare samverkan, säger Anna Torndahl.

Samverkan skapar dialog

Ett annat besök värt att lyfta fram var av Människan bakom uniformen - en verksamhet där ungdomar i utsatta områden får möjlighet att lära känna personer som arbetar inom exempelvis polis, räddningstjänst och vaktbolag. Ett 30-tal ungdomar besökte SOS-centralen i Stockholm i november. Kvällen innehöll både utbildning i hjärt-lungräddning, ambulansbesök och lyssna på avidentifierade 112-samtal. Med på plats fanns även representanter från ambulansen, räddningstjänsten och polisen. En givande och rolig kväll för alla inblandade där samverkan skapar dialog.

Jag vill själv bli polis, att jobba som SOS-operatör lät intressant också. Jag har alltid velat ha förändringar i samhället, säger Bafrin Ahmed i projektet om besöket hos SOS Alarm.

* icke-statliga intresseorganisationer