Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

– I vårt arbete räknas varje sekund, och jag är jätteglad att SOS Alarm gör det här arbetet för vi ser redan goda resultat. Anders Edstam, vice brandchef Södertörns brandförsvarsförbund, är nöjd med samverkansprojektet Rätt i Räddning.

 

Forskning visar entydigt att när det gäller att rädda liv och egendom vid bränder och andra olyckor, då räknas varje sekund. Därför är den så kallade larmhanteringstiden, tiden från att operatören på SOS Alarm svarar på ett inkommande samtal tills denne har skickat det vidare till Räddningstjänsten, oerhört viktig.

2010 låg vi på bra siffror när det gällde larmhanteringstid, men sedan dess har vi sett en kraftig försämring, säger Anders Edstam.

Viktigt att arbeta tillsammans

För att åtgärda det här startade SOS Alarm under våren 2016 projektet Rätt i Räddning och Anders Edstam är en av dem som har medverkat i projektets referensgrupp.

– Vårt uppdrag är att åtgärda olyckor och om vi får för sena larm från SOS Alarm försämras vår leverans vilket leder till ökade skador och kostnader för samhället. Kan vi då jobba ihop i sådana här projekt kan vi alla bidra med vår kunskap och på så vis båda göra ett bättre jobb.

Själv anser han att arbetet har funkat bra, både när det gäller information och möjlighet att påverka genom att föra fram tankar och idéer.

"Jag tycker att man i projektet har gjort en bra analys av var problematiken ligger och dessutom gjort adekvata åtgärder för att få till en förändring"

Uppmärksamma brister

Och från Anders Edstams synvinkel är sådana här samverkansprojekt viktiga för att båda organisationerna ska kunna nå sina mål.

Vi är inte rädda för att lyfta frågan när vi ser brister i vårt gemensamma system. Det handlar om att vända sig om, titta ut genom fönstret och fundera på vilka vi finns till för. Om vi ska kunna finnas där för människor med ett hjälpbehov måste vi ha deras bästa för ögonen och våga ta upp brister som finns för att kunna göra något åt dem.