SOS Alarm - navet som skapar trygghet och säkerhet

I 60 år har Sverige haft ett nationellt nödnummer. 112 är det nummer som varje hjälpsökande kan ringa när krisen slår till. Ibland är krisen stor och berör många människor. Ibland drabbas en enskild individ eller en organisation. Oavsett vilket så är hjälpen bara ett samtal bort.

Med den erfarenheten som bas har vi byggt en rikstäckande verksamhet som utgör grunden för vårt bidrag till ett tryggare Sverige för alla som bor och vistas i Sverige. Vi på SOS Alarm ser till att du får rätt hjälp när du behöver den. Vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. Våra medarbetare kan med sin kompe-tens, sin empatiska förmåga och SOS Alarms effektiva system och metoder se till att alltifrån ambulans, räddningstjänst, polis och jourhavande präst till aktörer inom svensk krisberedskap, fastighetsjourer och väktare kan göra sitt jobb. Vi är navet som skapar ett tryggare och säkrare Sverige för alla.

Med vår unika tillgång till information, som vi kontinuerligt omvandlar till kunskap och tjänster, stärker vi den svenska trygghetskedjan.

SOS Alarm ägs av oss alla gemensamt – genom staten och alla Sveriges kommuner och landsting. Vi finns i hela Sverige, dygnet runt årets alla dagar.

Vår vision
Ett tryggare Sverige för alla.

Vår mission
Vi är navet som skapar trygghet och säkerhet.

Våra värderingar

PROFESSIONELLA & EMPATISKA
Vi jobbar systematiskt, metodiskt och faktabaserat samt visar engagemang, respekt och medkänsla. För att klara det behöver vi balansera förnuft och fakta med känsla och intuition i varje enskild situation.

ANSVARSTAGANDE & SAMVERKANDE
Vi tar ett stort eget ansvar för vår leverans och agerande samt utvecklar och stärker relationer och sam-arbeten internt och externt. För att klara det behöver vi agera med handlingskraft när det verkligen krävs och arbeta strategiskt och långsiktigt för en hållbar utveckling.