Dialog skapar samverkan – 112-dagen 2016

På 112-dagen, den 11 februari 2016, arrangerade SOS Alarm för första gången ett dialogforum i syfte att diskutera framtidens alarmeringstjänst. Flera aktörer inom den så kallade ”blåljusfamiljen” samlades i Stockholm för att diskutera hur alarmeringstjänst och krisberedskap bör se ut. På agendan fanns ett flertal talare, däribland inrikesminister Anders Ygeman.

 

Att samverka är ständigt högt på agendan för SOS Alarm. Tillsammans med andra aktörer skapar ett tryggt och säkert samhälle. Därför blev det en intressant och givande dag då många samverkansaktörer hade valt att samlas på dialogforum 112-dagen.

– Jag tycker att det är bra att få träffas vid ett sådant här tillfälle, menade Janne Kautto, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor. Att byta erfarenheter och diskutera är jätteviktigt. Här har vi möjlighet att lära känna varandra och bli bättre på att samverka bättre både i vardagen och i de stora händelserna.

Sådana här sammanhang är viktiga att delta i, tyckte Patrik Åhnberg, chef för avdelningen samhällsbyggnad vid länsstyrelsen i Stockholm. Dels för att se framåt och vad vi ska möta för utmaningar men också ett forum att träffas, alla aktörerna, med larmmottagandet i centrum.

Nödnummer för hela EU

112-dagen uppmärksammas årligen den 11 februari (11/2). Syftet är att öka kunskapen om nödnumret 112 och att informera om att numret fungerar i alla EU-länder. Dagen är ett Europagemensamt arrangemang där EENA (European Emergency Number Association) står bakom att EU-länderna gör gemensam sak kring 112-frågorna.

Polisen fick pris

En annan nyhet på 2016 års 112-dag var det nyinstiftade 112-priset. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma aktörer inom alarmeringstjänsten och att synliggöra specifika händelser/insatser där samverkan inom alarmeringstjänsten har varit avgörande för insatsens utfall.

Priset tilldelades poliskommenderingen vid Kronans skola i Trollhättan med motiveringen:

"Vi vill tilldela Polismyndigheten 112-priset 2016 för god samverkan i händelsen vid Kronans skola den 22 oktober. Hela larmkedjan fungerade väl insatserna snabba. Många aktörer var involverade och Polismyndigheten ledde arbetet förtjänstfullt så att alla kunde bidra med omhändertagande och information till de som drabbats och andra som efterfrågade den."