Ny tjänst ger landstinget snabbare krisinformation

De regionala SOS-centralerna avlastas samtidigt som landstingens tjänsteman i beredskap får snabbare information om allvarliga händelser och kriser. För landstingen i Blekinge, Kalmar och Kronoberg har SOS Alarms krisberedskapstjänst inneburit många fördelar. Under 2016 arbetades en förlängning av avtalet fram med start 2017.

 

Vi arbetar ständigt med att säkerställa att vi har hög förmåga och en bra krisberedskapsfunktion inom landstinget. Därför är det glädjande att se hur väl den här tjänsten, som vi är först ut bland Sveriges landsting att använda, har slagit ut, säger Stefan Österström, säkerhetschef, landstinget Blekinge.

Kräver ett snabbare informationsflöde

Precis som statliga myndigheter och länsstyrelser behöver snabb information om pågående kriser och allvarliga händelser i landet, behöver även landstingen det. Skillnaden är att landstingen är minutoperativa i sitt agerande, vilket ibland kan kräva ett ännu snabbare informationsflöde, säger Stefan Österström.

Tidigare blev vår tjänsteman i beredskap (TIB) på landstinget larmad av vår regionala SOS-central i Växjö. Men eftersom de även larmar ambulans och brandkår, vilket förstås måste prioriteras vid större olyckor, kunde det hända att vi fick informationen senare. Med den nya tjänsten, där informationen går direkt till oss från SOS Alarms krisberedskapsfunktion, får vi besked parallellt vilket snabbar på våra insatser, säger Stefan Österström.

"Vi är väldigt nöjda med tjänsten"

Landstingen i Blekinge, Kalmar och Kronoberg (GHK) har tillsammans med SOS Alarm renodlat en beredskapslista med de kriterier som ska ligga till grund för larm till landstingens TIB. Det kan handla om allt från större trafikolyckor eller bränder till omfattande elavbrott, väderstörningar eller larm om smittsamma sjukdomar.

– SOS Alarms krisberedskapssamordnare larmar vår TIB via kommunikationssystemet Rakel så fort de får in ett larm som matchar kriterierna. Men de är även proaktiva och larmar när de anser att de fått in ett larm om något som berör oss, även om det inte står på vår beredskapslista, säger Stefan Österström och tillägger:

– Vi är väldigt nöjda med den här tjänsten. Den ger oss ett helhetsperspektiv utifrån våra behov och fungerar mycket bra.

Lång erfarenhet av omvärldsbevakning

Fredrik Sjöberg är krisberedskapssamordnare på SOS Alarm. Han ser stor potential för tjänsten även i andra landsting.

Det är viktigt för landstingen att snabbt få den här typen av information för att kunna förbereda sina insatser när det sker något allvarligt. Vi har lång erfarenhet av omvärldsbevakning och samverkan med myndigheter och andra centrala samhällsaktörer. Vårt samarbete med GHK-landstingen visar att krisberedskapstjänsten även fungerar utmärkt för landstingens behov, avslutar Fredrik Sjöberg.