Öppenhet stärker förtroendet för SOS Alarm

SOS Alarm har ett högt förtroende hos allmänheten som det gäller att förvalta. Det gör vi genom att vara öppna och transparenta med vår verksamhet. Genom att förklara hur verksamheten fungerar vinner vi tillit hos både allmänhet, media och beslutsfattare.

 

SOS Alarms verksamhet ska tåla granskning och öppenhet. Vi ska alltid ha den hjälpsökandes bästa för ögonen och vara beredda att ompröva arbetsmetoder om det är vad som krävs för att förbättra oss. Det är en del av det kvalitetsarbete som vi bedriver.

Samtidigt kan SOS Alarm inte vara hur transparent som helst. Det finns utmaningar i att förmedla komplexiteten i verksamheten och begränsningar i vad man får säga i form av sekretess. Utöver de juridiska aspekterna med sekretess måste SOS Alarm även värna den enskildas integritet, alla ska känna sig trygga med att ringa 112 i en nödsituation. Det gäller både en trygghet i att få hjälp och att innehållet i nödsamtalet inte blir allmänt känt.

Förtroende genom egen erfarenhet

Nödnumret 112 tar varje år emot tre miljoner samtal. Många svenskar har egen erfarenhet av att kontakta nödnumret och få rätt stöd i en ofta svår situation, eller har hört berättelser genom bekanta eller via media. I kombination med en generellt hög tilltro till samhället och offentlig service, skapar det ett starkt förtroende för SOS Alarm. Förtroendet är också viktigt i relation till våra samarbetspartners, exempelvis polisen, ambulanssjukvården och räddningstjänsten. Tilliten till att SOS Alarm sköter sitt uppdrag är en förutsättning för att hela alarmeringskedjan ska kunna fokusera på den hjälpsökandes bästa.

Når ut i bruset

Även om det finns begränsningar i vad SOS Alarm kan säga med hänsyn till sekretess så måste informationen ändå vara så klar och tydlig att den inte går att missförstå. Och inte minst i kontakt med media. Det gäller att vara kreativ och både se möjligheter som dyker upp i nyhetsflödet och att skapa eget material. SOS Alarm har har en stor fördel av att vara först av alla med en lägesbild när en händelse inträffar, men vi har även otroligt starka berättelser där våra medarbetare samarbetar för att rädda livet på människor. Vår verksamhet som berör många människor på djupet och att arbeta proaktivt för att nå ut med vårt budskap, är oerhört viktigt för att fortsätta att bygga förtroende och respekt för SOS Alarms uppdrag.

Stora utmaningar

Under 2016 har SOS Alarm haft stort proaktivt genomslag i media. Det har gett oss möjligheten att utbilda allmänheten om t.ex. när man ska ringa nödnumre och när man kan ringa samhällets övriga hjälpnummer. Antalet icke-akuta samtal minskar på nödnumret vilket innbär att värdefull tid kan ägnas åt de hjälpsökande som verkligen är i behov av hjälp. Men fortfarande finns stora utmaningar i att bibehålla denna trend. Med fortsatt kontinuelig information om nödnumret 112, hoppas vi att kunna fortsätta på samma positiva bana och ytterligare förbättra vilkoren för SOS Alarms medarbetare.