Årsberättelse 2016

Positiva satsningar på SOS Alarms medarbetare

För en hållbar verksamhet krävs en stabil kompetensförsörjning och en...

Årsberättelse 2016

Hållbarhet är en del av SOS Alarms grunduppdrag

Vår vision "ett tryggare Sverige för alla" pekar mot vår strävan att bidra ti...