Årsberättelse 2016

Mål för verksamheten

SOS Alarm är till hälften ägt av staten och till hälften av SKL Företag AB....

Årsberättelse 2016

Sammanställning av måluppfyllselse 2016

Årsberättelse 2016

SOS Alarms ansvar

SOS Alarm har ett av samhällets viktigaste uppdrag. Som företag behöver vi...

Årsberättelse 2016

Fokus och utvecklingsområden 2017

SOS Alarms Verksamhetsplan bygger på tre målområden där bolaget behöver göra ...

Årsberättelse 2016

Att vara ett nav ställer höga krav på kvalitet

Omvärlden ställer höga krav på säker leverans och hög kvalitet i allt SOS Ala...