Att vara ett nav ställer höga krav på kvalitet

Omvärlden ställer höga krav på säker leverans och hög kvalitet i allt SOS Alarm gör. Att samla ihop data från flera olika leverantörer och kunna analysera denna blir en viktig del i SOS Alarms kvalitetsarbete.

Kvalitet är och ska fortsatt vara en självklarhet för SOS Alarm. Begreppet omfattar hela företaget och är inte enbart en leveransfråga. Idag är SOS Alarm ett företag med starkt förtroende hos myndigheter och allmänhet, men för att leva upp till det förtroendet krävs nytänkande. En viktig del i kvalitetsarbetet är därför att utveckla nya digitala tjänster, som att exempelvis samla ihop och analysera data från olika leverantörer.

Att ha förmågan att analysera förutsägbara parametrar som leder till händelser och dela denna information med andra gör att vi har möjligheten att hjälpa våra kunder att fatta välgrundade beslut. Detta är något som hela samhället vinner på.

Ett av SOS Alarms tre verksamhetsmål är att ha en proaktiv utveckling av tjänsteerbjudanden och teknologi. Ett exempel är att kunna förmedla bilder från en polisdrönare till en ambulans eller dirigera trafiken vid en skogsbrand.

Här kan vi vara den gränsöverskridande datahållaren som har den totala bilden över ett skede. Det gör att vi kan bistå med ökad kunskap och ge våra samarbetsaktörer möjligheten att fokusera på sin kärnverksamhet i en händelse.

Balans mellan tillgänglighet och säkerhet 

SOS Alarm är en viktig samhällsfunktion, men för att upprätthålla kvalitet behöver vi hitta en balans mellan tillgänglighet och säkerhet. Därför behöver vi ytterligare samverka för att definiera vad som är information värd att skydda och vilken information vi kan dela med oss av för att verka för ett tryggare Sverige för alla.

Sju principer för kvalitetsledning

SOS Alarm har under 2016 utvecklat sju principer för kvalitetsledning inom ramen för företagets ledningssystem: kundfokus, ledarskap, processinriktning, medarbetarengagemang, faktabaserade beslut, relationshantering samt ständiga förbättringar.

Principerna fungerar som kvalitetssäkring av verksamheten genom att vägleda SOS Alarm i arbetet med att uppfylla kundkrav, sträva efter kundnytta och överträffa kundens förväntningar.