Sammanställning av måluppfyllelse 2016

E= Ekonomiska mål, H=Hållbarhetsmål, U=Uppdragsmål

* Mätmetod är under utveckling
** Ny mätmetod utvecklad och införd från och med 2016
*** Omsättning pga slutat på egen begäran eller avslutad provanställning

 

Personalomsättning enligt G 4 - L A1:

Antalet anställda fördelat på anställningsform

Antalet visstidsanställda har justerats 2015 genom att ett antal timanställda lagts till. Dessutom har tillsvidare- och provanställda 2015 justerats med +9 medarbetare.

 

Antalet tillsvidare- och provanställda

 

Antalet nyanställda tillsvidare- och provanställda

 

Personalomsättning för tillsvidare- och provanställda totalt (%)

 

Varav personalomsättning p.g.a. avslut på egen begäran eller avslutad provanställning (%)