Styrelse och ledning

SOS Alarms styrelse

Från vänster bakre raden: Inge Lindberg, Johnny Magnusson, Lena Dahl*, Ingrid Lennerwald, Maria Olsson, Maria Nilsson, Jenny Lahrin**, Eva Ställdal.
Främre raden: Eva Fernwall, Mats Lundgren, Johan Magnusson, Bengt Norberg. 

Alf Jönsson saknades vid fototillfället

* ersätts av Vesna Jovic vid årsstämma 2017
** ersätts av Lotta Mellström vid årstämman 2017

Läs mer om styrelsen här

SOS Alarms ledningsgrupp

   
Maria Khorsand
Verkställande direktör
Karin Ancker
CFO/ Chef Finans & Business Control
Mattias Hindfelt
CIO/ IT-chef
     
Thomas Johansson
Kommunikationschef
Åke Kjellin
Chef Strategiska kundrelationer
Eva-Karin Lilja
Hållbarhetschef
     
Ole Lomstedt
Försäljningschef
Thomas Nohre
Chef Alarmering och Beredskap
Amina Berg Wadsten
HR-chef
     
Charlotta Weigel
Chef Säkerhet & Jour
Affärschef 
vakant
 
     
Läs mer om ledningen här