Teknik som räddar liv

Under året har flera teknikförbättringar införts som bidrar till ett tryggare Sverige för alla och sätter den hjälpsökande i fokus. Det handlar bland annat om en lagändring kring VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) via sms, att bilar själva larmar 112 och att mobilpositionering kan göras med hjälp av GPS.

 

Ett av SOS Alarms strategiska mål är att modernisera och utveckla våra tjänsteerbjudanden. Vi strävar efter att ständigt ligga i framkant inom utvecklingen av ny teknologi som är till nytta för den hjälpsökande. Därför har vi länge arbetat aktivt för att få till en lagändring som gör det möjligt att positionera mobiltelefoner i ett berört område och skicka VMA via sms till dessa. Den 1 juli 2017 blev lagändringen verklighet.

– Tidigare kunde VMA endast skickas till fasta telefoner och mobiltelefoner som var registrerade i ett aktuellt område. Men nu kan vi snabbt nå ut med information om exempelvis rök över ett visst område till alla som befinner sig där och är direkt berörda av händelsen. På så vis kan vi verkligen öka tryggheten, säger Christer Ängeshov, räddningstjänsten Skåne Nordväst.

eCall – det första sensorstyrda larmet till 112

Genom eCall sker ett automatiskt larmsamtal vid en krock. Sensorer i bilen känner bland annat av när krockkudden utlöses. Bilen ringer då upp 112 och skickar bilens GPS-position. Det finns även en knapp i bilen för att manuellt kunna ringa 112, till exempel om någon i bilen blir sjuk eller om man ser en trafikolycka eller en brand. Från och med den 1 april 2018 måste alla nya bilmodeller vara utrustade med eCall, men eftersom många bilar redan utrustats med tekniken är larmcentralsinfrastrukturen redan på plats sedan slutet av 2017.

– Nödställda får stor nytta av eCall. För det första får vi en exakt positionering och kan vara på plats mycket snabbare. För det andra inträffar ibland trafikolyckor utan att någon upptäcker dem och kan larma 112. Det kan handla om olyckor där människor kört av vägen och inte kunnat ses av förbipasserande. Här bidrar eCall verkligen till att hjälpa människor i nöd, säger Göran Melin, biträdande räddningschef på Räddningstjänsten i Jönköpings kommun som har ingått i SOS Alarms referensgrupp för hantering av olika typer av eCall-larm.

eCall är det första sensorstyrda larmet till 112. Enligt Göran Melin är det bara början på utvecklingen av flera sorters sensorstyrda larm. Utmaningen är att kunna ge en samlad lägesbild.

– Sensorer i hemmet och i skolor finns redan idag. Framgångsfaktorn i framtiden är att kunna samla och samordna all information i form av inbrottslarm, brandlarm, driftlarm och kameraövervakning och sedan sätta ihop en lägesbild som delas med berörda aktörer, säger Göran Melin.

Möjligheter till mobilpositionering

Med rätt inställningar kan mobiltelefonen och ny teknik ge en mer exakt positionering och i bästa fall rädda liv. SOS Alarm har därför arbetat för att införa så kallad Advanced Mobile Location (AML). Det ger en träffsäkerhet på 5-15 meter till skillnad från tidigare positionering som gav en träffbild på flera kilometer.

Som en första åtgärd började SOS Alarm i maj 2017 skicka ut GPS-positionering via webblänk.

När någon ringer 112 och behöver positioneras frågar operatören om den hjälpsökande har en mobiltelefon med internet och funktionen platstjänster påkopplad. Om svaret är ja kan operatören skicka en webblänk. När den hjälpsökande öppnar länken och tillåter att positionsdata sänds, skickas mobiltelefonens exakta GPS-position till larmcentralen.

Vår önskan är att AML kan införas fullt ut så att den hjälpsökande positioneras per automatik. Det skulle kunna rädda liv, då en person som befinner sig i en nödsituation inte alltid kan svara på ett sms eller slå på telefonens platstjänster. Post- och telestyrelsen (PTS) bedömer dock att funktionen inte är förenlig med Lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Inom EU pågår en översyn European Electronic Communications Code (EECC) som ligger till grund för LEK, samt av det så kallade ePrivacy-direktivet, med målet att 112 ska kunna få positionera nödställda i syfte att rädda liv. En förhoppning är att kunna införa AML under 2018.