Årsredovisning & koncernredovisning 2017

Räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31. Styrelsen och verkställande direktören för SOS Alarm Sverige AB, organisationsnummer 556159-5819, avger härmed årsredovisning för SOS Alarm Sverige AB och koncernredovisning för SOS Alarm-koncernen för verksamhetsåret 2017. Förvaltningsberättelsen omfattar koncernen och moderföretaget.

Förstora årsredovisningen genom att klicka på helskärmsvyn i nedre högra hörnet.