Om SOS Alarm


SOS Alarm ägs till 50 procent av svenska staten och till 50 procent av Sveriges Kommuner och Landsting. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Vår organisation utgörs av fyra verksamhetsområden: Produktion, Produktionsstyrning, IT och Affär. Till stöd för verksamheten finns även flera koncerngemensamma funktioner. I enlighet med det statliga alarmeringsavtalet hanterar vi framför allt nödnumret 112 men även krisberedskap, VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) och informationsnumret 113 13. Genom nödnumret 112 når allmänheten samtliga hjälpresurser i samhället med ett enda samtal.

SOS Alarm har 14 SOS-centraler över hela landet, från Luleå i norr till Malmö i söder, där vi hanterar larmmottagning och åtgärdsstyrning i samarbete med ambulanssjukvård, kommunal räddningstjänst, polis, sjöräddning, fjällräddning, flygräddning med flera.

SOS Alarm erbjuder också andra typer av kundanpassade säkerhets- och jourtjänster som går att kombinera med SOS-tjänsten. Exempel på dessa är mottagning och handläggning av automatlarm, personlarm och jourförmedling. Vi har idag 35 000 avtal fördelade på 18 000 kunder, framför allt inom offentlig sektor.

Vi bedriver även verksamhet genom dotterbolaget YouCall Sverige AB, ett ledande kontaktcenterföretag inom telefonitjänster med kunduppdrag över hela Sverige. YouCall har en viktig roll i att komplettera SOS Alarms samhällsuppdrag, inte minst avseende informationsnumret 113 13.