Incitamentsprogram

Några aktie- och aktierelaterade incitamentsprogram föreligger ej för medarbetare på SOS Alarm.

Mål- och incitamentsprogram MINOVA

MINOVA är en resultatstiftelse för anställda i SOS Alarm-koncernen. Från och med ingången av 2009 omfattas ingen ledande befattningshavare av MINOVA och därmed har ingen ledande befattningshavare rörlig lön.