RETTS - nytt medicinskt beslutsstöd

Sedan 2014 pågår ett projekt inom SOS Alarm för att utreda om beslutsstödet inom ambulans- och akutvården, RETTS, kan anpassas och tillämpas för akut vårdbedömning på telefon.

Ett huvudsyfte är att SOS Alarm vill kunna använda samma terminologi som övriga delar av akutsjukvården för att öka patientsäkerheten. Ett annat syfte är att uppdatera nuvarande beslutsstöd, "Svenskt Index för akutmedicinsk larmmottagning" till ett mer funktionellt, effektivt och patientsäkert alternativ.

Projektet kallas "Medicinskt beslutsstöd" och är uppdelat i tre delar:

1. Teknik

  • Framtagande av prototyp samt utvärdering av tänkt arbetssätt
  • Avstämning mot kravspecifikation
  • Beställning av funktion från leverantör
  • Verifiering och test av leverans 

2. Protokoll

  • Anpassning av RETTS till SOS Alarms behov
  • Avstämning mot kravspecifikation

3. Implementering

  • Utbildning
  • Stegvis införande
  • Uppföljning

I projektet ingår även två studier där 5 000 samtal analyseras och där resultatet i respektive samtal jämförs mellan nuvarande beslutsstöd med nytt beslutsstöd. 

Fakta om RETTS

RETTS står för Rapid Emergency Triage and Treatment System och är ett beslutsstöd som idag används av ett flertal landsting inom akutsjukvården.Systemet infördes på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2005 och bygger på fem vitalparametrar (luftväg, andning, cirkulation, vakenhet och kroppstemperatur). Systemet används idag av samtliga landsting, regioner samt ambulansorganisationer i Sverige och har bedömt ca 10 miljoner patienter.