Stäng
Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för grundläggande funktionallitet, som t ex sidnavigering och readspeaker (lyssna). Utan dessa cookies kommer denna webbplats inte fungera. Dessa är obligatoriska och går ej att välja bort.

Ok
Cookie-inställningar

Den här webbplatsen använder cookies (kakor) för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Vissa cookies är helt nödvändiga för att webbsidan ska fungera och är därför alltid aktiverade. I övrigt kan du själv välja vilka cookies du vill godkänna, för funktionalitet, statistik och marknadsföring. Vi behöver ditt samtycke till att spara cookies och data om ditt besök.

Välj vilka cookies du ger oss samtycke till genom att klicka på de kategorier som finns nedan och spara genom att klicka på "Godkänn utvalda". Vill du läsa mer om dessa klicka på "Visa detaljer".
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke eller ändra dina inställningar genom att klicka på cookie-inställningar, längst ner i sidofoten.

Du kan alltid läsa hur vi använder kakorna

detaljer
Nödvändiga cookies (8)

Dessa cookies är nödvändiga för grundläggande funktionallitet, som t ex sidnavigering. Utan dessa cookies kommer denna webbplats inte fungera. Dessa är obligatoriska och går ej att välja bort.

Namn ARRAffinity
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ARRAffinitySameSite
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ai_session
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 30 minuter
Typ Förstapartscookie
Namn ai_user
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 1 år
Typ Förstapartscookie
Namn ASP.NET_SessionId
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ConsentSettings
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 1 mån
Typ Förstapartscookie
Namn _rspkrLoadCore
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör Sessionscookie
Typ Förstapartscookie
Namn ReadSpeakerSettings
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 124 timmar
Typ Förstapartscookie
Funktionella (1)

Viktiga för att webbplatsen ska fungera korrekt. Det handlar till exempel om att du ska kunna logga in eller spara personliga inställningar till nästa gång du besöker sidan. Vi använder även vissa nödvändiga tredjepartsfunktioner som kan innebära behandling av din IP-adress, t ex i samband med att vi bäddar in grafik. De kan placeras ut av oss eller av en tredjepartsleverantör vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kan det hända att vissa eller samtliga av dessa tjänster inte fungerar som de ska.

Namn Test
Utfärdare Test
Ändamål Test
Upphör
Typ
Statistik (4)

Dessa samlar in information om hur besökare använder vår webbplats, var besökaren har kommit från, och totalt antal besök. Vi använder informationen för att förbättra prestandan och innehållet på vår hemsida, genom att få veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare flyttar runt på webbplatsen och kunna skapa en bättre användarupplevelse. Om du godkänner dessa cookies kan det innebära att viss data delas med de externa plattformsleverantörerna, inklusive vilken URL du har besökt, IP-adress och viss teknisk information.

Namn _pk_cvar*
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 30 minuter
Typ Förstapartscookie
Namn _pk_id*
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 13 månader
Typ Förstapartscookie
Namn _pk_ref*
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 6 månader
Typ Förstapartscookie
Namn _pk_ses*
Utfärdare www.sosalarm.se
Ändamål
Upphör 30 min
Typ Förstapartscookie
Marknadsföring (4)

Kakor för marknadsföring gör det möjligt att ge dig en mer personlig upplevelse och spåra besök gränsöverskridande mellan webbplatser. De kan användas för att visa innehåll i sociala medier, till exempel LinkedIn, och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. Det kan även innebära att viss data delas med de externa plattformsleverantörerna, inklusive vilken URL du har besökt, IP-adress och viss teknisk information.

Namn 79f08280-5c63-4331-b04d-fb6f39afda51
Utfärdare Microsoft Dynamics Marketing
Ändamål Beteendespårning
Upphör 2 år
Typ Tredje part
Namn 319af4c0-e197-4de9-8a9b-fe98c8a2ca04
Utfärdare Microsoft Dynamics Marketing
Ändamål Sessionsspårning
Upphör Session
Typ Tredje part
Namn msd365mkttr
Utfärdare Microsoft Dynamics Marketing
Ändamål Beteendespårning
Upphör 2 år
Typ Första part
Namn msd365mkttrs
Utfärdare Microsoft Dynamics Marketing
Ändamål Sessionsspårning
Upphör Session
Typ Första part

Det börjar med oss

Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling. Därför är miljöarbetet en naturlig del av vår verksamhet. Det gör vi genom att arbeta aktivt med klimat- och miljöfrågor, främst inom de områden där vi har störst miljöpåverkan.

Vad i vår verksamhet har störst inverkan på miljön?

Energiförbrukning

Energiförbrukning kopplad till IT-drift och för uppvärmning etc av de 15 orter. SOS Alarm har inte egen rådighet över all förbrukning då energi oftast ingår i hyresavtalen. 

Åtgärder: 

 • Energikartläggning för identifiering och genomförande effektiviseringar i egen regi eller i samråd med hyresvärdar
 • Inköp av energisnål utrustning 
 • Virtualisering/sam-nyttjande av servar 
 • Återvinning av IT-utrustning

Effekter:

83 procent virtualiserade servrar. Återvinning av IT-utrustning ger energibesparingar motsvarande 10 hushålls årsförbrukning och motsvarar även en minskning av koldioxidutsläpp med 102 ton. 

 

Tjänsteresor

SOS Alarms verksamhet är spridd över landet från Luleå till Malmö vilket orsakar en hel del resor. Under pandemin upphörde resandet näst intill. Nu är verksamheten åter i ett normalläge men jämfört med innan pandemin på en betydligt lägre nivå. Resandet 2022 var nära 60% lägre än 2019.

Åtgärder:

 • Ifrågasätta om varje resa är nödvändig eller om den kan ersättas med digitalt möte
 • Införande av bra verktyg för digitala möte samt att utbilda medarbetarna att använda verktygen
 • Välja tåg före flyg och bli om möjligt
 • Köper förnybart flygbränsle
 • Utbyte av tjänstebilar till rena el- eller hybridmodeller

Effekter:

Koldioxidutsläppen till följd av tjänsteresor utgick 2022 till 130 ton. Det är 58% lägre än 2019. Under perioden 2020–2022 har 228 ton förnybart flygbränsle köpts in vilket ger en reduktion av Co2-utsläpp med 228 ton. 

 

Inköp 

Ur ett miljöperspektiv så är inköp av IT-utrustning, lokal och FM-kostnader tillsammans med vissa personalrelaterade kostnader de som står för den största klimat- och miljöpåverkan. 

Åtgärder: 

 • Produkter väljs utifrån klimat- och miljökrav
 • Krav ställs på leverantörer 
 • Uppföljning av leverantörer och deras leveranser 
 • Återvinning av uttjänade produkter. Tex IT-utrustning och tjänstekläder. 

Effekter:

Inköp av energisnåla och eller miljöcertifierade varor och tjänster.

 

Minimal negativ miljöpåverkan 

Nytt klimatmål kommer att sättas under 2023 i linje med de globala och nationella klimatmålen.

Världen har knappt åtta år år på sig att halvera utsläppen av koldioxid till 2030 enligt ”Carbon Law” (där en halvering av utsläppen ska ske vart tionde år), för att den globala uppvärmningen ska kunna begränsas till 1,5 grader år 2050. Sverige ska ha netto nollutsläpp 2045.

Verksamhetens klimatpåverkan i enlighet med Greenhouse Gas Protocol beräknats för åren 2020–2022. Syftet med beräkningarna är bland annat att de ska ligga till grund för nytt mer långsiktigt klimatmål och för att ge verksamheten bättre förutsättningar till att ta mer informerade beslut för att sätta mer precisa strategier för att bidra till nå Parisavtalets mål. Enligt beräkningarna är utsläppen totalt för scope ett till tre 1 147 ton koldioxid 2022. Samtidigt genomfördes åtgärder för att reducera effekten av utsläppen motsvarande en minskning med 170,6 ton.

 

Miljö- och klimatförändringar påverkar vår verksamhet

Vår verksamhet påverkas av klimatförändringar. Ett varmare och torrare klimat innebär att risken för bränder ökar samtidigt som förekomsten av extremväder såsom stormar, snökaos och höga mängder nederbörd med översvämningar som följd ökar. 

Vi måste kunna förutse den här typen av händelser och ha hög beredskap för att belastningen i trafikrummet blir större och att vi kan behöva förstärka vår krishantering. 

 

Så påverkas miljön av vår verksamhet 

Våra tjänster

Hur vi utformar och utför våra tjänster har också en indirekt miljöpåverkan, vilket kan vara både positivt och negativt. Här är några exempel: 

 • Utsläppen av dioxiner från bränder under ett normalår motsvarar det totala utsläppet från trafiken i Sverige eller hälften av utsläppen från sopförbränning. Vilka resurser som sätts in vid brand, och hur snabbt och exakt, har därmed en mycket stor miljöpåverkan. 
 • Hur effektivt vi dirigerar regionernas ambulanser har också en stor betydelse. Om vi kan minska den totala körsträckan så har det en positiv inverkan på miljön. 
 • Om vi kan minimera felaktiga eller onödiga utlarmningar så minskar också utsläppen. 

Slutsats: Vi måste tillsammans med våra kunder utvecklas våra tjänster, processer och metoder så att vi kan utnyttja våra resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. 

 

Våra medarbetare 

Nära 1 200 medarbetare påverkar också miljön. Vi har tjänstekläder, använder IT- och kontorsutrustning, dricker kaffe och te samt förflyttar oss i och utanför verksamheten. Dessutom bidrar vi var och en till en hel del avfall. Vi tänker därför på att:

 • bara ta ut så mycket tjänstekläder som vi behöver.
 • lämna till återvinning.
 • inte skriva ut dokument i onödan.
 • släcka lyset (om det inte sker automatiskt).
 • sortera vårt avfall – mat/plast/papper/IT.
 • köpa frukt som är ekologisk.
 • köpa Fairtrade-kaffe och -te.

 

Trycksaker och utskick 

Tryckerier hanterar kemikalier som kan orsaka utsläpp av miljögifter. Distribution av tryckt material ger upphov till transporter.

Därför strävar vi efter att ha så lite tryckt material som möjligt och istället hantera all kommunikation via webb och mejl. Det ger både miljövinster och lägre kostnader.

 

Arbetsplatser

Vi finns på totalt 16 olika orter, och på 15 av dessa har vi SOS-centraler (alla utom Piteå). Vi är stora användare av energi för till exempel uppvärmning och IT-drift, och vi köper in kontorsmöbler, kontorsutrustning, lokalvård samt gör reparationer och om- och tillbyggnadsarbeten.

Energianvändning 

Uppvärmning och el ingår oftast i våra hyresavtal vilket gör att vi måste påverka vår hyresvärd att ställa krav på leverantörer. Vi kan själva påverka genom att se till att vi stänger av utrustning som inte används, att vi tänder/släcker belysning och att vi använder lågenergilampor. Vi bygger smart och gör smarta val av belysning och annan inredning för att minska energianvändning.

Lokalvård 

Vi strävar efter att upphandla lokalvården centralt och ställer då som krav att städbolaget är miljöcertifierat, till exempel Svanen-märkt.

 

Kontorsmaterial 

Papper och kontorsmaterial kräver resurser vid tillverkning och avfallshantering. Vi har minskat vår användning av papper och förbrukningsmaterial betydligt och har blivit bättre på att spara dokument digitalt istället för att skriva ut. 

Genom ökad användning av smarta digitala verktyg minskar behovet av förbrukningsmaterial och annan utrustning än dator och telefon. Vi styr också våra inköp och listar miljövänliga alternativ, samt tänker på att endast köpa miljömärkta produkter, till exempel med Svanen-märkning. 

 

Tjänsteresor och konferenser 

Vi bor i ett avlångt land där vi har verksamhet från norr till söder. Det gör att vi reser en hel del, ofta med flyg eller bil vilket orsakar en hel del utsläpp - inte minst av koldioxid. Därför köper vi bioflygbränsle genom en upphandling under ledning av Swedavia. Under 2020 köpte vi in motsvarande 50 procent av volymen flygbränsle som förbrukades för våra flygresor 2018. Förnybart bränsle minskar utsläppen av fossil koldioxid med över 80 procent jämfört med traditionellt flygbränsle. 

Vi tänker på att:

 • ha digitala möten i första hand för att undvika resor - det sparar tid och pengar samtidigt som det minimerar miljöpåverkan.
 • åka tåg i stället för flyg om vi kan - tåget förbrukar nära 0 i fossilt bränsle och orsakar därmed inga koldioxidutsläpp.
 • åka kollektivt hellre än taxi - om flygbuss eller liknande finns, använder vi det.
 • välja miljöbil när vi bokar taxi eller hyrbil.
 • samåka närhelst det är möjligt.
 • kolla att hotell och konferensanläggningar är miljömärkta (till exempel Svanen) innan vi bokar.
 • förlägga konferensen så att det går att undvika resor, om möjligt.

 

Förmåns- och tjänstebilar 

Vi övergår till rena elbilar eller hybrider.

 

IT 

IT-utrustning innehåller farliga kemikalier och miljögifter. Vi strävar efter att virtualisera (samnyttja) servrar för att få ner energianvändningen (en server hanterar flera applikationer). Idag är cirka 83 procent av alla våra servrar virtualiserade.

Vi återvinner i stort sett all vår förbrukade IT-utrustning. Övrigt elektronikskrot hanteras som farligt avfall.

 

Avfallshantering 

På i stort sett alla arbetsplatser sorterar vi avfall - i vilken utsträckning beror på hur den lokala sophanteringen och återvinningen fungerar i respektive kommun samt vilka avtal respektive hyresvärd har avseende sopor och annat avfall. 

Minskade avfallsmängder ger mindre miljöbelastning och resursuttag. Återvinning genom källsortering ger mindre miljöbelastning. Farligt avfall kan vid felaktig hantering ge utsläpp av miljögifter. Gammalt el-avfall kan återanvändas och återvinnas. Hushållsavfall måste tas om hand via till exempel förbränning.

Vi ska alltid sträva efter att sortera och återvinna så långt det är möjligt.

 

Inköp 

Genom att ställa krav på våra leverantörer - på deras tillverkningsmetoder, material och råvaruval samt transporter - kan vi påverka miljön. Vi har utvärderat vilka inköpskategorier som innebär störst miljörisker. Hit hör bland annat:

 • IT-hårdvaror
 • Tjänstekläder
 • Fastighets- och underhållskostnader.

Vi ställer samma krav på våra leverantörer och deras underleverantörer som på oss själva. 

 

Miljöcertifiering 

SOS Alarm är miljöcertifierade enligt standarden ISO 14001:2015. Det innebär att vi bedriver ett systematiskt miljöarbete med fokus på ständig förbättring. Hur detta ska ske finns beskrivet i SOS Alarms ledningssystem. Att vårt miljöarbete följer standarden revideras varje år av extern part - DNV Certification.

Läs mer

 • Hållbara mål och strategier – grunden för ett hållbart värdeskapande

  Eftersom hela vår verksamhet handlar om att skapa hållbarhet utgör just hållbarhetsperspektivet en av grundstenarna i vår affärsplaneringsprocess.

 • De globala målen

  SOS Alarm och de globala målen för Agenda 2030. Vi har tolkat de globala målen utifrån vår verksamhet och identifierat sex mål som vi direkt kan på...

 • Uppförandekod

  SOS Alarms uppförandekod ska fungera som vägledning för hur medarbetare, chefer, samverkansparter och leverantörer ska agera för att bidra till ett...