Kvalitet

Genom vår vision - Ett tryggare Sverige för alla - verkar vi för att bevara miljön åt kommande generationer och bidra till en hållbar utveckling.

Det gör vi genom att minska vår negativa miljöpåverkan och ständigt förbättra vårt miljöarbete. Våra mest betydande miljöaspekter i verksamheten är tjänsteresor, inköp, energiförbrukning och de tjänster vi erbjuder våra kunder.

För att säkra att vi utvecklas inom dessa områden och följer våra åtaganden görs två olika typer av revisioner:

  • Det Norske Veritas
  • Interna kvalitets-/miljörevisioner