Ledning

SOS Alarms företagsledning består av;

Namn

Titel

Maria Khorsand Verkställande direktör
Susanna Jitoft VD-assistent
Karin Ancker CFO/Chef Finans & Business Control
Anders Fredriksson Chef Produktionsstöd
Mattias Hindfeldt CIO/IT-chef
Thomas Johansson Kommunikationschef
Åke Kjellin Chef Strategiska Kundrelationer
Eva-Karin Lilja Hållbarhetschef
Jonas Lind Tjänsteutvecklingschef
Ole Lomstedt  Försäljningschef
Thomas Nohre Produktionschef
Amina Berg Wadsten HR-chef
Ylva Ekmark Affärschef