Erik Tranaeus

Ledamot

 

Invald  2018
Född 1975
Befattning

Kansliråd och bolagsförvaltare vid Avdelningen för bolag
med statligt ägande på Näringsdepartementet

Utbildning  Civilekonom
Tidigare erfarenhet

Director Danske Bank, tidigare verksam hos Deutsche Bank, Citigroup, Société Générale

Övriga uppdrag Styrelseledamot i Orio AB, Styrelseledamot i Specialfastigheter AB.