Alf Jönsson

Ledamot

 

 

Invald  2015
Född 1960
Befattning Regiondirektör Region Skåne
Utbildning Ekonom
Tidigare erfarenhet

Styrelseordförande i Kalmar BioScience AB, Styrelseordförande i Kalmar Survience AB, Styrelseledamot i Högskolan i Kalmar, Landstingsdirektör landstinget i Kalmar län. 

Övriga uppdrag

Verkställande direktör i Region Skåne Holding AB.