Alf Jönsson

Ledamot

Yrke Regiondirektör Region Skåne
Född 1960
Utbildning Ekonom
Övriga styrelseuppdrag Verkställande direktör i Region Skåne Holding AB
Tidigare uppdrag

Styrelseordförande i Kalmar BioScience AB, styrelseordförande i Kalmar Survience AB, styrelseledamot i Högskolan i Kalmar. Landstingsdirektör, landstinget Kalmar län

I SOS Alarms styrelse sedan 2016