Ann Persson Grivas

Ledamot

 

Invald 2020
Född 1961
Befattning Generaldirektör Luftfartsverket
Utbildning Högskoleexamen humanistisk fakultet, Uppsala Universitet
Tidigare uppdrag Ledande befattningar inom Försäkringskassan, Sony Ericsson, Vattenfall, 3 och SAS
Övriga uppdrag

Styrelseledamot Luftfartverkets styrelse, vice ordförande Luleå Tekniska Universitet, ledamot insynsrådet Institutet för Rymdfysik, styrelseordförande LFV holding AB , styrelseordförande AVISEQ Critical Communication AB, styrelseordförande LFV Aviation Consulting AB, styrelseledamot Entry Point North AB